Brugge

Infosessie Cohousing in Brugge

Cohousing Brugge & Cohousingplatform organiseren een uitgebreide infosessie over het pas opgestarte Brugse Cohousing project. We leggen uit waarom cohousing een fantastisch idee is en een antwoord kan bieden op vele hedendaagse problemen. We willen mensen motiveren om mee te stappen in een lokale initiatiefgroep.
De infosessie gaat door op woensdag 25 april in het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat 30, onthaal vanaf 19h45. Het infomoment start om 20h stipt en duurt tot ca. 22h. Aanmelden kan via dit interesseformulier.
Voor wie?
Alle geïnteresseerde (toekomstige) Bruggelingen die op zoek zijn naar een duurzame vorm van wonen, waarbij respect voor elkaar, de omgeving en het milieu hand in hand gaan. Tevens doen wij een warme oproep naar architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, journalisten of politici die dit initiatief een warm hart
toedragen en vanuit een professionele hoek cohousing wensen te ondersteunen.
Registratie is om organisatorische redenen interessant en kan via volgende link.
Waarom Cohousing?
Cohousing is de naam voor een woonconcept dat antwoord geeft op de vervreemding in de maatschappij van vandaag waar buren elkaar niet meer kennen en waar weinig gemeenschapsgevoel leeft. Cohousing probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te restaureren dat in het verstedelijkte Vlaanderen vrijwel verdwenen is. In een Cohousing project kennen de buren elkaar en leeft er een sociale bewogenheid die afwezig is in de hedendaagse woonkernen. Succesvolle
cohousing projecten zijn reeds terug te vinden in Denemarken, de VS en sinds kort ook in Vinderhoute, nabij Gent.
Cohousing kernen bestaan uit 8 tot 34 volledig uitgeruste privé-woningen privé-woningen met hun eigen keuken en badkamer, met daarnaast uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen voorzieningen. De gemeenschappelijke delen omvatten een ‘centraal huis’, een voetgangersstraat, een speeltuin, ontspanningsruimtes … Het centraal huis omvat een minstens een uitgeruste keuken met een grote eetruimte en daarnaast een kindercrèche, een televisiekamer, een flex-werkplek of studeerruimte, een speelruimte, een werktuigplaats, een zitplaats, een vergaderplaats of andere ruimtes die beschikbaar zijn voor iedereen.
De architectuur van een cohousingproject biedt een verhoogde kans op interactie met de buren. In de typische cohousingwijk zijn de wooneenheden gegroepeerd langs een gemeenschappelijke voetgangersweg voetgangersweg of rond een plein. Je parkeert aan de rand waardoor meer verkeersvrije ruimte en open groen ontstaat. De bewonersgroep bestaat uit een mix van singles, koppels, gezinnen met kinderen en ouderen.
Cohousing probeert de voordelen van woningen in private eigendom te combineren met het delen van gemeenschappelijke voorzieningen en een verhoogd
gemeenschapsgevoel. Cohousing staat ver af van leefgemeenschappen die minder aandacht schenken aan de nood aan privacy. Cohousing vormt één van de meest beloftevolle oplossingen voor de actuele sociale vervreemding.
Waarom cohousing Brugge?
Sinds februari is een kleine groep enthousiaste Bruggelingen gestart met Cohousing Brugge, in nauw overleg met het Cohousingplatform. Deze groep wil graag een Cohousing project uit de Brugse polderklei realiseren. Hiervoor dienen heel wat randvoordwaarden vervuld te worden. Zo moet de Cohousing Brugge groep nog uitgebreid worden met Brugse buren. De zoektocht naar een geschikte grond zal ongetwijfeld veel energie vergen. Naast de ligging en kostprijs van de grond, moeten ook de stedenbouwkundige voorschriften of ruimtelijke bestemmingsplannen een cohousing project mogelijk maken. Cohousing Brugge beseft dat dit geen eenvoudige taak is. Maar tevens is Cohousing Brugge van mening dat dit een unieke kans is voor een Werelderfgoedstad als Brugge. Het Cohousing Brugge team is dan ook fier hun stad en haar historiek, enis van mening dat een vooruitstrevend en duurzaam cohousing woonproject perfect past in Brugge of de randgemeenten.
Aangezien Cohousing Brugge momenteel in volle opstart is, worden potentiële locaties volop gescreend. Eenmaal er een locatie gevonden is, kan de concrete invulling en uitwerking van dit woonproject gebeuren. Daarnaast moet een dynamische en enthousiaste groep
toekomstige bewoners gevormd worden. Vandaar de oproep naar Brugse Buren…
Op zoek naar Brugse buren
Iedereen die zich kan terugvinden in de Cohousing waarden is welkom. Cohousing Brugge wil een woonproject zijn zonder een bepaalde levensbeschouwelijke visie. Solidariteit en pluralisme vinden we belangrijk. We mikken dan ook op een mix wat betreft leeftijd, achtergrond en gezinstype.
Respect en openheid naar de buurt zijn heel belangrijk. Het is niet de bedoeling een gesloten gemeenschap of commune te vormen, maar in tegendeel een gezonde gemeenschapszin uit te dragen naar de kinderen, de wijk en de stad. Cohousing is ook een intergenerationele woonvorm. Bij het kiezen van een site en in de ontwerpfase van de bouw- en/of verbouwingen moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid om de wooneenheden zowel kind- als seniorvriendelijk in te
richten. De gemeenschappelijke ruimten moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
De privé-units moeten aanpasbaar zijn. Het woonproject staat in principe open voor alle generaties.
Meer info:

Federico Bisschop, Cohousing Platform: federico@cohousingplatform.be This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 0499 201 089
Charlotte Arnou, Cohousing Brugge: info@cohousingbrugge.be This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0474 915 015