Brugge

Dinsdag 10 december spreekavond Woonbeleid te Izegem

Dinsdag 10 december organiseert Open Vld Izegem een voordracht over het woonbeleid in Vlaanderen. Om 20u verwelkomt de afdeling Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem in Tennisclub ISIS, Kokelarestraat 115 te Izegem.

Wat met de Woonbonus?
Hoe pakken we de problemen op de huurmarkt aan?
Hoe zorgen we ervoor dat de huizen in Vlaanderen niet in waarde dalen?
Hoe kunnen we voor jonge mensen betaalbaar wonen realiseren?

Al uw vragen wordenn beantwoord tijdens de uiteenzetting.

Toegang is gratis.