Assebroek

Gefaseerde ontwikkeling in Assebroek met open ruimte en groen

Schepen Van Volcem kiest voor een gefaseerde aanpak voor het aansnijden van een aantal woonuitbreidingsgebieden (WUG) in Assebroek. De schepen wil voldoende open ruimte en groen. “Aangezien er in Assebroek het meeste WUG’s zijn (aangeduid in 2004) en er het meeste aantal woningen worden bijgebouwd is een gefaseerde aanpak aangewezen. De klemtoon ligt op voldoende open ruimte en groen en een vlotte mobiliteit.”

“In een eerste fase zullen er in Julien Saelens 250 wooneenheden worden gerealiseerd dichtbij de binnenstad. Ik wil hiermee inzetten op betaalbare woningen. Reeds 24 van de 26 appartementen van het eerste blok zijn verkocht. Er werden geen bezwaren ingediend. Ook in WUG de Mispelaar werd in een eerste fase een deel van de verkaveling vergund.”

De tweede fase omvat de ontwikkeling van het gebied Sint-Trudo. Er is er plan in opmaak om er betaalbare, kwalitatieve woningen te realiseren.

Voor de derde fase is er een RUP in opmaak met een looptijd van anderhalf jaar. Het is de bedoeling om op de domeinen van de vroegere militaire schietstand TIR, zowel private als sociale woningen te realiseren. “Een gedeelte van het domein willen we inrichten als buurtpark met een aantal spelelementen.” verduidelijkt Van Volcem.

Ook op de voormalige stelplaats van de Lijn heeft de stad plannen. Er werd een stedenbouwkundige studie opgemaakt. Het domein zal eerst worden gesaneerd.

In een vierde ontwikkelingsfase voor Assebroek plant de stad om het woonuitbreidingsgebied Klein Appelmoes aan te snijden. Deze plannen zullen begeleid worden door Peter Swinnen, de Vlaamse Bouwmeester.  Het is de bedoeling een kwalitatief project te maken, met voldoende buffering naast de 40 hectare open ruimte.

“Tot slot wil ik beklemtonen dat we inzetten op open ruimte en groen. Er is een RUP Open Ruimte in opmaak die onder andere de 40 hectare open ruimte in de gemene weide beek waardevol moet situeren in z’n context.” aldus Van Volcem.

Download hier een overzicht (PDF)