Assebroek

Stad koopt stuk grond voor uitbreiding natuurgebied Gemene Weidebeek

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft vandaag beslist om de gronden ‘Deschryver’ (2,37 ha) in Assebroek aan te kopen. Dit kadert in de gefaseerde aankoop van bijkomende gronden voor de verdere uitbouw van het natuurgebied Gemene Weidebeek. De Stad besliste in 2000 om het gebied van de Gemene Weidebeek niet te verkavelen, maar uit te breiden en om te vormen tot natuurgebied.

Sinds 1975 was 24,5 ha van dit terrein al eigendom van de Stad. In 2002 en 2004 werd overgegaan tot de aankoop van respectievelijk 1,5 en 6,5 extra hectare. Nu komt daar dus nog 2,37 ha van de gronden Deschryver bij. Deze aankoop bedraagt 71.250 euro.
Het stadsbestuur bouwt dit bestaande natuurgebied zo verder uit tot een mooi domein met gevarieerde natuur en landelijke rust, omgeven door bos. Dit natuurgebied is te bereiken via toegangspunten in de Vossensteert, Zuiderakker, Lindelaan, Zomerstraat en Gemene Weideweg-Zuid.De aangekochte zone zal voor 0,54 ha worden bebost. Hiervoor wordt een gewestelijke subsidie verwacht van 13.000 euro.

Dit dossier wordt aan de eerstvolgende Gemeenteraad voorgelegd