Assebroek

Wonen ten noorden van de Mispelaar

In het gebied ten noorden van de Mispelaar (tussen de M. Van Hammestraat, Molenstraat, Meersenstraat en Mispelaar) zullen mensen kunnen wonen. Hiertoe is de bestemming woonuitbreidingsgebied recent gewijzigd naar woongebied via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Er wordt een woonproject gepland voor sociale en private woongelegenheden:

Op de noordoostelijke gronden van het gebied plant NV Novus private woningen waarvoor men in 2010 een verkavelingsvergunning heeft verkregen. Momenteel is een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (‘bouwaanvraag’) in behandeling bij de stad voor de bouw van 13 eengezinswoningen.

Op de binnengronden (ten oosten en ten zuiden van het Novus-project) plant de WVI in samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen sociale woningen, kavels en appartementen.

Meer info?

WUG Mispelaar (PDF)