Brugse binnenstad

Toegangspaviljoenen voor parking ‘t Zand

Het bouwen van drie nieuwe toegangspaviljoenen voor de parking ’t Zand werden vergund aan Interparking. Stadsvernieuwing zorgt voor dynamiek en wordt voortgezet, stelt Van Volcem die het initiatief van Interparking toejuicht! “De vier bestaande toegangspaviljoenen voor de ondergrondse parking ’t Zand zullen worden gesloopt”, zegt de Schepen van stadsvernieuwing, “er komen drie nieuwe toegangspaviljoenen, het vierde wordt niet opnieuw opgebouwd.

Op die plaats komt een luik in het openbaar domein dat toegang geeft tot de parking. Dit zal dan enkel gebruikt worden in geval van nood”. Een stukje stadsvernieuwing en dat juicht Schepen Van Volcem toe. Naast de sloop en de bouw van  nieuwe toegangspaviljoenen worden ook intern enkele wijzigingen voorzien om het gebruik van de parking te vergemakkelijken. – Paviljoen G wordt uitgebreid met een extra fietsenlift die toegang geeft tot de fietsenparking. Dit leidt tot een iets groter paviljoen.- In de parking wordt een ondergrondse fietsenstalling ingericht.- De roltrappen in paviljoen B (hoofdpaviljoen aan het Concertgebouw) worden vervangen door drie liften.- Op de gelijkvloerse verdieping in paviljoen B komt een kantoor voor Interparking.- Paviljoen F wordt niet meer herbouwd, er wordt dus een luik en een extractierooster voorzien. De paviljoenen worden opgevat als lichte constructies met dragende stalen portieken en beglaasde gevels. Er wordt gewoon glas, gekleurd glas, kathedraal glas en ondoorzichtig glas gebuikt. De stalen portieken worden in dezelfde kleur uitgevoerd als de plint van het Concertgebouw. De protieken komen om de 75 cm terug en zorgen voor een overkragende luifel aan de kant van de horecazaken. Hier bevindt zich ook de toegang tot de paviljoenen en bijgevolg tot de ondergrondse parking.

“Tijd voor vernieuwing” zegt Schepen Van Volcem, “de transparantie van het ontwerp is positief, zeker in vergelijking met de huidige massieve bouwsels.die dateren van bij de bouw van de ondergrondse parking in 1982.” “De nieuwe lichtere architectuur wil een herwaardering van het plein met zijn gevelrijen bekomen. Voor de paviljoenen komen één of twee zitbanken. Deze werden mee ontworpen door de architect, ook op andere locaties langs de wandelpromenade worden dergelijke nieuwe banken voorzien.”