Brugse binnenstad

Woonzorgcentrum aan Vlamingdam wordt uitgebreid met 52 kamers

Schepen Van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem voorziet ruimte voor ouderen en zorgbehoevenden. “In een stad met veel 65 plussers is de opvolging van de programmatie en ruimte voor zorg heel belangrijk. Om tegemoet te komen aan de noden die er zijn en zullen komen, werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiding van woonzorglocaties in de binnenstad, met name in het klooster, Vlamingdam nr 34 te Brugge,” aldus de Schepen.

“Het huidige klooster van de Zusters Dominicanessen wordt reeds deels uitgebaat als woon- en zorgcentrum (40 kamers), deze bestaande functie kan nu worden uitgebreid door de bouw van twee  nieuwe volumes met kamers (+ 50 = totaal 92).

De gevelrij in de Vlamingdam wordt zo opgevuld met zorgflats, een woonvorm die het meest aansluit bij een stedelijke context en op die manier zal bijdragen tot de levendigheid van de straat”, zegt de Schepen.

“Er wordt gezorgd voor een maximum aan woonkwaliteit, in de nieuwe volumes zijn bijvoorbeeld aan beide zijden raamopeningen voorzien.  Op de eerste verdieping hebben 8 kamers zicht op de tuinen in de Sint-Clarastraat, in de dakverdieping zijn 5 kamers gericht op de Sint-Clarastraat, deze hebben kleine terrasjes in het dak.

De nieuwe volumes beslaan een terreinbezetting van ongeveer 1500m².  In het verleden was een groot deel van deze oppervlakte ook bebouwd met loodsen.  Het gaat niet om het bebouwen van tuinzones.  Op de percelen blijft er voldoende tuin over.

Het project voorziet een ondergrondse parking waarin ruimte is voor het parkeren van 30 wagens, ook de personeelsruimtes zijn hier voorzien.  De parking is toegankelijk via een poort in het pand Kapelstraat 3 (nieuwbouw), er is nog een bovengrondse parking voorzien langs de nieuwe vleugel.  Deze is ook toegankelijk via een poort (schuifhekken, geperforeerd metaal) in de Kapelstraat.  Op de bovengrondse parking kunnen nog eens 20 wagens geparkeerd worden.”

“De programmatie van woonzorgcentra en serviceflats zit volledig op schema”, zegt Schepen Van Volcem, “als schepen voor wonen stelt mij dat enorm tevreden aangezien de 65 plussers tegen 2030 met 28 procent zullen zijn. We moeten dus goed plannen en vooruitzien zodat we goed voorbereid zijn op de vergrijzing en de toekomst”, aldus Van Volcem.