Sint-Andries

Nieuwe verkaveling Kasteelhoevestraat

Het schepencollege van de stad Brugge kende vorige week een stedenbouwkundige vergunning toe aan Novus Projects NV voor de bouw van 19 eengezinswoningen in de Kasteelhoevestraat te Sint-Andries. De site is gelegen op het nog te bebouwen binnengebied tussen de spoorweg Brugge-Oostende, de Hogeweg en de Expresweg.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld) : Verdichting en woonuitbreiding is een belangrijke peiler binnen het woonbeleid dat ik wens te voeren in Brugge. Betaalbaarheid wordt immers deels gerealiseerd door het verhogen van het aanbod.

Het is een hele uitdaging om nieuwe en betaalbare woningen in Brugge te realiseren. De vrije bouwterreinen worden met de dag schaarser en zijn bijgevolg steeds meer gewild. Op is op. Voor de toekomst rest ons weinig bouwpotentieel.

Het woonbeleid van de Stad Brugge wil daarom een duurzaam en zuinig gebruik van bouwterreinen in Brugge aanmoedigen. Op braakliggende bouwgronden, niet-ontwikkelde binnengronden in woongebied, in leegstaande gebouwen en in verkommerde wijken moeten daarom deugdelijke en betaalbare woningen met bijhorende voorzieningen worden opgetrokken of (her)ingericht.

Alle nieuwe woningbouwprojecten dienen daarom niet alleen goed te scoren qua woningdichtheid (verdichting), maar ook naar differentiatie van woningtypes. Dit project beoogt een optimale mix door zowel open, halfopen als gesloten bebouwing aan te bieden.