Assebroek

Informatievergadering woonuitbreidingsgebied Julien Saelens

In de Nijverheidstraat-Blekerijstraat, palend aan het sportterrein Julien Saelens, ontwikkelt zich binnenkort een nieuwe woonsite. Het volledig masterplan focust op betaalbaar wonen nabij de stadskern en omvat de bouw van 99 sociale woongelegenheden, 120 appartementen en 71 private eengezinswoningen. 35 daarvan werden recent vergund. De uitvoering van dit project is voorzien voor begin 2011, de wegenis werd reeds gerealiseerd.

De realisatie van dit woonuitbreidingsgebied zal een bealngrijke impact hebben op de omgeving. Om de omwonenden/eigenaars correct te informeren over deze nieuwe ontwikkeling, inplanting, type bebouwing, inplanting openbaar groen en mobiliteitsaspect organiseert Mercedes van Volcem, schepen voor Huisvesting en RO een informatievergadering.

Deze zal plaats vinden op woensdag 8 september 2010 om 20.00 uur in het Onze-Lieve-Vrouwcollege, Collegestraat 24, Assebroek.

Een tentoonstelling met de bouwplannen is te bezichtigen op dezelfde dag en dezelfde plaats vanaf 19 uur.