Sint-Andries

Stadsbestuur organiseert inspraakmomenten over speelpleinen Hermitage en Mispelbilk

Het College van Burgemeester en Schepenen besloot om twee inspraakmomenten te organiseren in Sint-Andries. Het eerste gaat over over de heraanleg van het speelplein Hermitage in de Oude Sint-Annadreef, het tweede over het verplaatsen van het trapveld in het speelplein Mispelbilk.
Hermitagewijk
Volgend jaar zal de Groendienst het speelplein Hermitagewijk opnieuw aanleggen. Het plein is al vrij oud en bovendien zijn in de omgeving nieuwe verkavelingen bijgekomen. Om het plein aan te passen aan de noden en behoeften van de kinderen, jongeren en de buurtbewoners, organiseert de Jeugddienst, samen met de Groendienst een inspraakmoment op woensdag 28 september 2011. Van 17.00 tot 19.00 uur kunnen alle buurtbewoners een enquête op het plein komen invullen. Kinderen kunnen hun voorstel komen uitleggen aan de hand van een eigen tekening.
Mispelbilk
Het speelplein Mispelbilk kwam regelmatig aan bod op de werkgroep ‘Parken en Pleinen’ van de Stad Brugge. Het trapveld ligt vlak naast een woning en wordt intensief bespeeld. Hoewel er geen ernstige overlast of uithanggedrag werd vastgesteld, werd toch besloten om het veldje te verplaatsen. Het stadsbestuur heeft inmiddels immers de gronden rond het speel- en trapveld (achterkant Veltembos) aangekocht, waardoor daar nu ruimte is om dit mogelijk te maken.
De jeugd-, preventie- en groendienst nodigen de buurt op dinsdag 27 september 2011 uit om hier samen over na te denken. Kinderen, jongeren en buurtbewoners zijn van 17.30 tot 19.00 uur welkom op het plein.