Sint-Jozef - Koolkerke

Nieuwe beschermingen Koolkerke

Als Schepen van Monumentenzorg ijverde ik voor een topstukkenlijst van 80 unieke panden in de stad. In 2011 werd een selectie voor Sint-Michiels gemaakt en werden volgende items voorgedragen voor voorlopige bescherming :

-Rijselstraat 98 – Kasteel Bloemenoord
-Stationssplein 5 – Stationsgebouw
-Koning Albert I-laan 8 – Psychiatrisch Instituut O.L.V.
-Tillegemstraat 83 – Kasteel van Tillegem
-Heidelbergstraat 165 – Stockveldehoeve -Jagersstraat 56 – Hoeve De Drie Linden

“Nu is deelgemeente Koolkerke aan de buurt”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Op 9 december 2011 ondertekende minister Geert Bourgeois de voorlopige bescherming van vier historische sites te Koolkerke. Het gaat om enkele unieke panden, zoals de pastorie in de Arendstraat, kasteel ten Berghe aan de Dudzeelse Steenweg en de hoeves “Klein Fort van Beieren” en “De Groote Schuure”, beiden gelegen in de Gemeneweidestraat, die voorlopig worden beschermd als monument” , aldus Van Volcem. “De omgeving van deze twee laatste hoeves wordt daarenboven voorlopig beschermd als dorpsgezicht.”

“De kastelen hebben een enorme waarde in de open en groene ruimte rond de stad. Brugge telt nog 36 kastelen. Een monument zorgt voor subsidie en maakt ook herbestemming beter mogelijk” zegt de Schepen.

De pastorie van Koolkerke (Arendstraat 14) werd in 1876 gebouwd naar ontwerp van provinciaal architect Pierre Buyck. De pastorie is een representatief voorbeeld van de pastorietypologie uit de tweede helft van de 19de eeuw en is samen met de kerk, het kerkhof en het dorpsplein één van de beeldbepalende elementen in de dorpskern van Koolkerke.

Het omgrachte kasteel ten Berghe (Dudzeelse steenweg 311-313) is samen met het neerhof, koetsgebouw, paardenstalling en omringende kasteelpark met o.m. een ijskelder en gloriette voorlopig beschermd als monument. Dit kasteel waarvan de huidige configuratie teruggaat tot het begin van de 18de eeuw werd in 1877 vergroot en heraangekleed onder leiding van de toonaangevende architect Joseph Schadde. Die ontwierp een neogotisch totaalconcept waarbij zowel interieur als exterieur van kasteel en bijgebouwen tot in de details werden uitgewerkt op basis van de lokale Brugse gotiek.

Hoeve “Klein Fort van Beieren” (Gemeneweidestraat 51) is een gaaf bewaarde 17de-eeuwse hoeve van het lang geveltype met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel. Hoeve “De Groote Schuure” (Gemeneweidestraat 61) bestaat uit een 18de-eeuws woonhuis dat in de 1880 werd uitgebreid met een stalvleugel en wagenkot en een vrijstaande bergschuur uit de 18de eeuw. Van dit schuurtype dat uitsluitend voorkomt in de Kustpolders zijn slecht enkele zeldzame voorbeelden bewaard gebleven.

De onmiddellijke omgeving van beide historische hoeves is voorlopig aangeduid als beschermd dorpsgezicht vanwege zijn goed bewaarde huiskavels met typerend en historisch contstant grondgebruik als graasweide en met bewaarde aflijning zoals aangeduid op het primitief kadasterplan van ca. 1835.

“Na Koolkerke is Onroerend Erfgoed nu bezig aan de opmaak van de beschermingsdossiers voor Sint-Andries. De ondertekening van deze voorlopige beschermingen wordt nog dit jaar verwacht” zegt de Schepen. ” De beschermingsdossiers voor Sint-Pieters liggen ter ondertekening bij Minsiter Bourgeois. Deze selectie is nog niet gekend. Voor Sint-Andries is een eester pakket woonhuizen langs de Gistelse Steenweg en de Torhoutse Steenweg in voorbereiding. Sint-Kruis en Assebroek moeten nog worden aangevat, wellicht gebeurt dit in 2013. De planning voor Dudzele en Zeebrugge is nog niet gekend”. “In eerste instantie zal Onroerend Erfgoed half april starten met het voorbereidend onderzoek voor de bescherming van stadsgezichten in de Brugse binnenstad, onder andere Langerei”