Archief | Sint-Jozef – Koolkerke RSS feed for this section

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Stadsprojecten in Noorden van onze stad

29 mei

Maandag was er een informatievergadering in Koolkerke in het Fort van Beieren omtrent de stadsprojecten en projecten in het Noorden van onze stad. Het Noorden van Bruggge behelst 57 procent van de oppervlakte en 22,1 procent van de inwoners.  Wonen in het Noorden van Brugge kent weinig groen maar wel nog veel open ruimte en landbouwgebied. Positief is dat de stad het Ooievaarsbos en het Duivekeetbos heeft aangekocht alsook de Sint-Pietersplas. Binnenkort gebeurt ook de aanleg van de spoorwegbedding naar groenwandelpad.

(meer…)

Vanavond uiteenzetting Brugge Sint-Pieters en Noorden

21 mei

Op maandag 21 mei zal Mercedes Van Volcem een uiteenzetting geven over Brugge, meer bepaald over de noordelijke deelgemeenten en Sint-Pieters. U bent welkom vanaf 20u in het Fort van Beieren. De gespreksavond zal een beeld geven over de toekomstige ontwikkeling van onze stad met focus op wonen, ruimtelijke ordening, groen, open ruimte en mobiliteit. Kom eens luisteren.

Nieuwe beschermingen Koolkerke

23 mrt

Als Schepen van Monumentenzorg ijverde ik voor een topstukkenlijst van 80 unieke panden in de stad. In 2011 werd een selectie voor Sint-Michiels gemaakt en werden volgende items voorgedragen voor voorlopige bescherming :

-Rijselstraat 98 – Kasteel Bloemenoord
-Stationssplein 5 – Stationsgebouw
-Koning Albert I-laan 8 – Psychiatrisch Instituut O.L.V.
-Tillegemstraat 83 – Kasteel van Tillegem
-Heidelbergstraat 165 – Stockveldehoeve -Jagersstraat 56 – Hoeve De Drie Linden

“Nu is deelgemeente Koolkerke aan de buurt”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Op 9 december 2011 ondertekende minister Geert Bourgeois de voorlopige bescherming van vier historische sites te Koolkerke. Het gaat om enkele unieke panden, zoals de pastorie in de Arendstraat, kasteel ten Berghe aan de Dudzeelse Steenweg en de hoeves “Klein Fort van Beieren” en “De Groote Schuure”, beiden gelegen in de Gemeneweidestraat, die voorlopig worden beschermd als monument” , aldus Van Volcem. “De omgeving van deze twee laatste hoeves wordt daarenboven voorlopig beschermd als dorpsgezicht.”

(meer…)

131 serviceflats vergund op toplocatie

19 aug

Op de vroegere site van Structo worden naast appartementen en huizen voor jonge gezinnen ook serviceflats gebouwd. De serviceflats hebben zicht op het water en liggen dicht bij heel wat voorzieningen en de binnenstad. Kwaliteit is belangrijk. Zeker op je oude dag als je veel tijd hebt om van je omgeving te genieten.

Architectuurwedstrijd voor 76 betaalbare woningen in Koolkerke

12 aug

Na een stedenbouwkundige studie door Fris in het landschap waarbij de inplanting van de gebouwen en woningen wordt goedgekeurd, start nu een architectuurwedstrijd georganiseerd door de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Er worden 36 huurappartementen en 4O rijwoningen gebouwd, waarvan 13 private.   Kwaliteit garanderen in het groen maakt de leefomgeving beter.  Aangenaam wonen is comfort binnenin maar de omgeving en de wijk is even belangrijk.  Schepen Van Volcem zetelt als schepen van ruimtelijke ordening in de jury.

Zie ook Brugge-woonstad.be (woonuitbreidingsgebieden – hoeve de Laere)

Hoogspanningsleidingen uitbreiden

7 aug

Om de windmolens aan te sluiten op het net en het net uit te breiden ook voor de haven van Zeebrugge, moeten nieuwe hoogspanningsleidingen deze electriciteit vervoeren.  Dit zal een kostenplaatje opleveren van ongeveer 150 miljoen euro. Dit zal leiden tot verhoging van de transmissiekosten op de factuur van de consument. 

Bovendien heeft het project ook heel wat impact op onze ruimtelijke ordening. In Zeebrugge moet er 13 ha bij het binnenrijden van Zeebrugge dienen voor een transformator (tot 2O meter hoog).

De leidingen ondergronds maar ook bovengronds.

Wordt vervolgd … maar vooral opgevolgd

130 nieuwe serviceflats langs de Noorweegse Kaai

27 jul

Langs de Noorweegse Kaai in Brugge, in de nieuwe wijk Hanzepark, worden 130 serviceflats gebouwd. ‘De flats zijn ideaal gelegen, de investeerder heeft lang moeten zoeken naar een geschikte locatie in Brugge’, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

(meer…)

Brugse Maatschappij voor Huisvesting renoveert tal van woningen op St. Jozef

13 mei

Tal van sociale woningen op Sint-Jozef worden opgefrist. Eengezinswoningen in gesloten bebouwing worden verbouwd. Daken worden vernieuwd en van isolatie voorzien, schrijnwerk vervangen, gevels opgefrist. Binnenin worden vooral de sanitaire voorzieningen aangepakt.

(meer…)

VZW Oranje kan woonproject bouwen op Fort Lapin te Brugge.

6 mei

Vzw Oranje, een organisatie in de gehandicaptensector, zal een nieuwbouw optrekken op het braakliggend perceel tussen twee wachtgevels in Fort Lapin.

(meer…)