Sint-Jozef – Koolkerke

Brugge Sint-Jozef - Koolkerke

SINT-JOZEF: UPDATE VAN REALISATIES

Met een onwankelbare toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, veel realiseerde voor de Bruggeling. Vooruitgang. Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan, ook in Sint-Jozef. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Sint-Jozef bloeit

Werkzaamheden aan de Ter Looigemweg 

De afgelopen maanden vonden belangrijke infrastructuurwerken plaats in de Ter Looigemweg. De werken in de Ter Looigemweg zijn van start gegaan in februari 2022 en hadden een geschatte kostprijs van ongeveer 85.000 euro. Gelijktijdig werden nieuwe bomen geplant in de straat, wat gepland stond voor half maart. Naar verwachting werden de werken in maart 2022 voltooid, wat ook gold voor de Vaartbekeweg. De werken in beide straten namen respectievelijk 20 en 15 werkdagen in beslag en waren bedoeld om de infrastructuur te verbeteren en de veiligheid te vergroten.

Herstel van beton in de Cornelis Everaertstraat: Stadsbestuur Brugge pakt plaatselijke problemen aan

Het stadsbestuur van Brugge blijft zich inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. In de huidige legislatuur heeft het stadsbestuur een project opgezet om het beton in de Cornelis Everaertstraat in Sint-Jozef plaatselijk te herstellen. Met deze gerichte aanpak pakken we de lokale problemen aan en verbeteren we de leefbaarheid van de straat.

De Cornelis Everaertstraat is een belangrijke verkeersader in Sint-Jozef, maar de staat van het beton liet te wensen over. Door slijtage, weersinvloeden en het gebruik van zware voertuigen vertoonden delen van het beton oppervlakkige schade, zoals scheuren en verzakkingen. Het stadsbestuur heeft dit probleem erkend en heeft besloten om actie te ondernemen om de situatie te verbeteren.

Het herstelproject van het beton in de Cornelis Everaertstraat is uitgevoerd met als doel de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te waarborgen. Door de plaatselijke reparaties kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen en verlengen we de levensduur van de weg. Bovendien draagt het bij aan een aantrekkelijke en verzorgde uitstraling van de straat.

Het stadsbestuur heeft ervoor gezorgd dat het herstelproces efficiënt en grondig werd uitgevoerd. Door het plaatselijk herstellen van het beton in de Cornelis Everaertstraat heeft het stadsbestuur de bewoners van Sint-Jozef laten zien dat hun zorgen serieus worden genomen en dat er concrete maatregelen worden genomen om de infrastructuur te verbeteren.

Het stadsbestuur van Brugge blijft zich inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. Met doelgerichte projecten en investeringen worden problemen aangepakt en wordt er gebouwd aan een stad waar het goed is om te wonen, werken en ontspannen. 

Heraanleg voetpaden in Sint-Jozef

Het stadsbestuur van Brugge heeft een ambitieus plan gelanceerd om de voetpaden in de deelgemeenten aanzienlijk te verbeteren. Met een investering die drie keer zo groot is als normaal, zetten we een grote stap in het upgraden van de voetgangersinfrastructuur. In Sint-Jozef voerden we verschillende projecten uit om de voetpaden te vernieuwen en te voorzien van een frisse uitstraling.

Eerder, in 2021, heeft het stadsbestuur al geïnvesteerd in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en is er gestart met de vernieuwing van de voetpaden en groenzones in de Koolkerksesteenweg (fase 1 en 2, van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat). In 2022 werd dit project voortgezet tot aan de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). Deze aanpak is een directe reactie op de slechte staat waarin de voetpaden verkeren en laat zien dat het stadsbestuur actief streeft naar verbeteringen. [@Kelsey, hoe ver staan fase 3 en 4?, NAGEVRAAGD]

Realisaties Sint-Jozef

Ook de Ter Looigemweg in Sint-Jozef krijgt nieuwe voetpaden, inclusief de heraanplanting van bomen. De werkzaamheden in de Ter Looigemweg en de Vaartbekeweg gingen in februari 2022 van start. 

De totale investering voor deze voetpadprojecten bedraagt maar liefst 335.000 euro. Er staat ons veel werk te wachten, maar de voetpaden in onze deelgemeenten pakken we grondig aan en maken we toekomstbestendig.

Met deze grootschalige investeringen laat het stadsbestuur van Brugge zien dat het zich inzet voor de veiligheid en het comfort van voetgangers in de deelgemeenten. De vernieuwde voetpaden zorgen niet alleen voor een aantrekkelijkere omgeving, maar dragen ook bij aan een betere mobiliteit en levenskwaliteit voor de bewoners van Sint-Jozef en omliggende gebieden.

Realisaties Sint-Jozef

Nieuw fietspad van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

Een andere opvallende realisatie van het Brugs stadsbestuur in Sint-Jozef is de aanleg van een nieuw fietspad dat zich uitstrekt van de Dudzeelse Steenweg tot aan de Louis Coiseaukaai. Met dit nieuwe fietspad wordt de mobiliteit en veiligheid van fietsers aanzienlijk verbeterd. Fietsers kunnen nu genieten van een vlotte en veilige fietsroute die hen verbindt met belangrijke bestemmingen in de omgeving, zoals het stadscentrum en de nabijgelegen kades. Deze nieuwe infrastructuur stimuleert het gebruik van de fiets als een duurzaam en gezond transportmiddel en draagt bij aan een groenere en meer fietsvriendelijke stad.

Realisaties Sint-Jozef

Plannen voor de Pannebekestraat uitgetekend 

Tijdens het infomoment in de Garve op 17 mei werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Het stadsbestuur erkent dat zowel de bovengrondse infrastructuur als het rioleringsnetwerk in een zeer slechte staat verkeren. Om deze problemen aan te pakken, is een volledige vernieuwing van de straat noodzakelijk. Het plan omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, wat de vervuiling van waterlopen vermindert en wateroverlast bij hevige regenbuien voorkomt. Daarnaast zal de straat opnieuw worden ingericht als een groene straat, waarbij een groot aantal bestaande bomen behouden blijft en enkele niet-gezonde bomen zullen worden vervangen.

De geschatte kosten voor de heraanleg bedragen in totaal €2.085.000. Het stadsbestuur voert bijkomende studies uit over de toestand van de rioleringen en ook een veiligheidscontrole van de bestaande bomen is nodig. Het finale ontwerpplan zal daarom klaar zijn in het voorjaar van 2024. Aansluitend zal in dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd worden. De heraanleg van de Pannebekestraat kan dan in de eerste helf van 2025 beginnen.

Het stadsbestuur hecht belang aan de betrokkenheid van de buurtbewoners en neemt hun opmerkingen in het plan op om tot een succesvolle heraanleg van de Pannebekestraat te komen.

Realisaties Sint-Jozef

Nieuwe vrachtwagenparking aan Lodewijk Coiseaukaai moet overlast voor buurt fel verminderen

Op verzoek van de bewoners werd de oude vrachtwagenparking in de Dudzeelse Steenweg verlegd zodat de overlast voor de buurt fel zou verminderen.  De nieuwe vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is sinds 2021 klaar voor gebruik. Deze nieuwe parking is een directe reactie op de overlast die veroorzaakt werd door de oude vrachtwagenparking. De tuinen van de bewoners grensden namelijk aan de vorige parking, wat resulteerde in hinderlijke situaties, zoals verminderde zonlichtinval door hoge geluidswanden en geluidsoverlast. Om deze problemen aan te pakken, bestaat de nieuwe vrachtwagenparking uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de vorige situatie is de locatie van de in- en uitrit van de parking, die nu is gevestigd aan de Quenastkaai. Deze werd strategisch gekozen om geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken en meer verkeersveiligheid te waarborgen.

Naast de geluidsoverlast zijn ook de parkeermogelijkheden geoptimaliseerd. Door de parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger schuin te plaatsen, is het mogelijk om twee rijen parkeerplaatsen te creëren en tegelijkertijd ruimte over te houden voor zes kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes. Dit zorgt ervoor dat we de randparking voor auto’s ontlasten. Bovendien is de nieuwe vrachtwagenparking aan twee zijden afgesloten met geluidswerende wanden, waardoor eventuele geluidsoverlast verder daalt.

Maar dat is niet alles. Naast de realisatie van de vrachtwagenparking worden ook de nodige stappen genomen om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Met een kostenplaatje van 150.000 euro zal de hoge afsluiting worden verwijderd. Daarnaast wordt er plaats gemaakt voor een aantrekkelijke randparking met maar liefst 122 parkeerplaatsen. Een bijkomend voordeel is dat deze parking aansluiting biedt op het busnetwerk richting het centrum van Brugge. Er kwam ook een halte voor de shuttlebus bij en parkeerplaatsen voor elektrische wagens.

Met de realisatie van de nieuwe vrachtwagenparking en de randparking kwamen we op een doeltreffende manier tegemoet aan de behoeften van zowel vrachtwagenchauffeurs als automobilisten, terwijl de overlast voor de buurtbewoners aanzienlijk daalde. Het Brugse stadsbestuur blijft zich inzetten voor een betere leefomgeving en optimale mobiliteit in de stad.

Sint-Jozef groeit

Herinrichting groenzone Leon de foere 

Het Brugs stadsbestuur heeft zich dit jaar opnieuw ingezet om de publieke ruimtes in de stad te transformeren en te verbeteren. Ook het plein Leon De Foere kwam aan de beurt. Met de herinrichting van de openbare groenzone en de integratie van spelelementen is dit plein nu een ware oase van groen en speelplezier geworden.

Het Leon De Foere plein was voorheen voornamelijk een openbare groenzone met beperkte voorzieningen. Het Brugs stadsbestuur zag echter mogelijkheden om dit gebied nieuw leven in te blazen en er een aantrekkelijke plek van te maken voor zowel jong als oud. Met de herinrichting van de openbare groenzone is er nu meer structuur en diversiteit toegevoegd. Dit leidde tot een aantrekkelijk en functioneel plein.

Een van de meest opvallende aspecten van de herinrichting is de integratie van spelelementen in het plein. Het stadsbestuur begreep dat kinderen uit de buurt behoefte hadden aan een veilige en uitdagende speelomgeving. Daarom integreerden we speelelementen. 

De herinrichting van het Leon De Foere plein heeft niet alleen gezorgd voor een verrijkende speelervaring voor kinderen, maar heeft ook de sociale interactie tussen verschillende generaties gestimuleerd. Het plein is nu een ontmoetingsplek geworden waar zowel jong als oud samen kunnen komen. Allen kunnen genieten van het groen, de speeltoestellen, en het sociaal contact maken met hun buren en mede-inwoners. Het creëren van dergelijke gemeenschapsruimtes is essentieel voor het bevorderen van een gevoel van verbondenheid. Ook het versterken van de lokale gemeenschap is hier een gevolg van.

Bloembollen 

In de afgelopen legislatuur heeft het Brugs stadsbestuur met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad. Deze kleurrijke initiatieven hebben niet alleen gezorgd voor een betoverend landschap, maar hebben ook de inwoners van de stad laten genieten van prachtige bloemen die de straten en openbare ruimtes hebben opgefleurd.

In het voorjaar van 2019 bloeiden nog ongeveer 135.000 bloembollen in Brugge. Met veertien verschillende soorten die van januari tot juni in volle glorie bloeiden, was het een kleurrijk spektakel. Maar het Brugs stadsbestuur had nog grotere plannen voor het daaropvolgende najaar. Men zou meer dan 500.000 bloembollen planten, waaronder 40.000 tulpen, 20.000 meiklokjes, narcissen, verwilderingsbloemen en nog veel meer. In 2021 plantten we 630.000 bloembollen aan. in 2022 ging het om zo’n 540.000 bloembollen en in 2023 opnieuw 455.000 stuks. In Sint-Jozef plantten we al bloembollen aan in de Cornelis Everaartstraat, Louis De Potterstraat, Leon de Foerestraat, de Dudzeelse Steenweg en op het Sint-Jozefplein.

Verschillende woonwijken, inclusief sociale woonwijken, en ook de parken en invalswegen werden komen in aanmerking.

Bloemenkeuze

De keuze voor verwilderingsbloembollen is een slimme zet. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf op natuurlijke wijze en brengen kleur en een verhoogde belevingswaarde in gazons en graslanden. Bovendien zijn veel van deze bloembollen geschikt voor schaduwrijke plekken onder bomen, waar andere bloeiende planten het moeilijker hebben om te gedijen.

Een opmerkelijke toevoeging sinds deze legislatuur is het bijenvriendelijke mengsel van 80.000 bloembollen. Deze bloembollen komen tot bloei in het vroege voorjaar, wanneer de planten en struiken nog geen stuifmeel en nectar bieden. De bloembollen spelen een cruciale rol in het voorzien van stuifmeel en nectar voor bijen en andere belangrijke insecten in het vroege voorjaar. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en dragen we bij aan het behoud van deze essentiële bestuivers.

Met deze grootschalige inspanning om bloembollen te planten, laat het Brugs stadsbestuur zien dat ze niet alleen oog hebben voor de visuele pracht, maar ook voor de bevordering van biodiversiteit en het creëren van een bloeiende en levendige stad. Het planten van bloembollen is een investering in een kleurrijke en duurzame toekomst voor de stad, waar inwoners en bezoekers nog vele seizoenen van kunnen genieten.

Een kleurrijke bloemenpracht voor Sint-Jozef met de Brugse bebloemingsactie!

De Bruggelingen blijven enthousiast om hun stad op te fleuren, en 2023 is geen uitzondering. De Brugse bebloemingsactie heeft opnieuw veel succes geoogst bij de buurtcomités, ook in de charmante deelgemeente Sint-Jozef. Met maar liefst 109.533 bloemen die door 203 buurtcomités zijn aangevraagd, zullen de straten van Brugge dit jaar opnieuw stralen. Dit omvat 35.323 rode hanggeraniums en 74.210 roze, witte en paarse petunia’s, die de buurt een kleurrijke opfleuring zullen geven. 

Bloemen zorgen voor kleine momenten van geluk. Elk bloemetje in de straat maakt een verschil. Je zet letterlijk je buurman en de voorbijgangers in de bloemetjes, en het draagt bij aan een opgewekte sfeer in de hele buurt. Dit jaar hebben verschillende nieuwe buurtcomités bloemen aangevraagd, wat betekent dat veel mensen met elkaar in contact zijn gekomen en dat het initiatief aanslaat. De Bruggelingen zijn enthousiast over meer kleur in de straat.

Het aantal aangevraagde bloemen weerspiegelt het groeiende enthousiasme onder de Bruggelingen. Met een totaal van 109.533 bloembollen dit jaar, in vergelijking met 102.255 in 2022, is dat niet slecht. Rode hanggeraniums waren het meest populair, met 35.323 aanvragen, gevolgd door witte petunia’s met 30.951 aanvragen.

In Sint-Jozef hebben 5.172 bloemen hun weg gevonden naar de buurt. Hoewel het aantal iets lager ligt dan in 2022, toont het nog steeds de betrokkenheid en het enthousiasme van de inwoners van Sint-Jozef. Op die manier dragen zij bij aan de kleurrijke transformatie van de buurt.

In vergelijking met andere deelgemeenten is Assebroek de koploper met het hoogste aantal aangevraagde bloemen, namelijk 27.194. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Sint-Andries en Sint-Michiels vervolledigen de top drie met respectievelijk 13.478 en 13.434 bloemen. Ook Sint-Michiels heeft een aanzienlijke toename in aanvragen gezien, met 9.986 bloemen in 2022 tegenover 13.434 bloemen dit jaar. Zwankendamme, daarentegen, had het minste aantal aanvragen, maar heeft toch een bescheiden stijging gezien van 2.172 naar 2.306 bloemen.

Sint-Jozef boeit

Basisschool in de Pannebekestraat kreeg boomstammetjes voor een buitenklasje.

De basisschool in de Pannebekestraat in Sint-Jozef kan trots zijn op de recente realisatie van een buitenklasje met boomstammetjes. Deze verwezenlijking is onderdeel van een groter initiatief van het Brugs stadsbestuur. Sinds april 2020 kregen maar liefst 29 scholen in de stad een buitenklas. Met de toevoeging van deze nieuwe buitenklas telt het grondgebied van Brugge nu in totaal zo’n 70 buitenklassen. In totaal gaat het over 1400 zitstammetjes waar kinderen buiten les kunnen volgen. Dit vertaalt in 96 kubieke meter verhakseling, 18 boomstammen die als zitbanken dienen en 265 boomschijven.

Als schepen van Openbaar Domein en Groen zette Mercedes Van Volcem deze bestuursperiode de lijnen uit wat betreft vergroening en leefbaarheid. Ze benadrukt het belang van de natuurlijke omgeving voor kinderen. De natuur geeft ons energie en rust. Buiten les krijgen is ongetwijfeld een positieve invloed. Onze jeugd onderdompelen in die groene omgeving geeft hen zuurstof. Dit zowel letterlijk als figuurlijk, waardoor de school een betere en stimulerende leerplek wordt.

Uit onderzoek blijkt dat buiten leren, spelen en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Om die reden heeft het Brugs stadsbestuur geïnvesteerd in buitenklassen op verschillende locaties in de stad. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in kasteel Beisbroek, Coppietersbos, Sint-Pietersplas en de Kinderboerderij Zeven Torentjes. De buitenklas in de Pannebekestraat is een aanvulling op deze bestaande buitenklassen. Het biedt de leerlingen een stimulerende en zinnenprikkelende leeromgeving in de buitenlucht.

Het Brugs stadsbestuur moedigt scholen aan om de natuur naar het klaslokaal te brengen en zo de voordelen van buiten leren en spelen te benutten.

Lees hier meer over de realisaties in de Brugse binnenstad en haar deelgemeenten.

Sint-Jozef - Koolkerke

Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend

BRUGGE – Vandaag wordt het volledig vernieuwde Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend. Het nieuwe Vaartbekepark zorgt voor een opwaardering van de buurt. Zowel jong als oud zal van deze groene long, 1,7 hectare groot, kunnen genieten. Er werd een parkzone met speelelementen en zitplekjes aangelegd in de noordkant van het domein, in het zuidelijke deel werd een vlindertuin aangelegd waar bezoekers in de lente en zomer volop van de bloemen en vlinders kunnen genieten.

Het vernieuwde Vaartbekepark in Koolkerke openden we vandaag feestelijk. Het park is een nieuwe, groene plek waar speelplezier en ontspanning centraal staat.

Het gebied bestond uit een zuidelijk deel, een speelplein en een noordelijk deel, waar een voetbalterrein was. Om de nieuwe parkaanleg te realiseren, werd het bestaande speelplein opgebroken. De dolomietpaden binnen het projectgebied zijn vervangen door betonpaden. We kozen voor betonpaden, die afhellen naar de groenzones, omdat het water hier niet op blijft stagneren, wat wel het geval is bij dolomietpaden. Ook kan de jeugdbeweging via de parkpaden in beton veilig en zonder schade aan te richten tot bij hun lokaal rijden voor de aan- of afvoer van materialen. Het tracé van de bestaande paden werd herbekeken en heraangelegd aan de hand van de meest logische verbinding voor het park en het minste risico op wateroverlast.

Toegankelijk park met inspraak van de buurt

We hielden verschillende inspraakmomenten met de buurt omtrent de opmaak van het nieuwe Vaartbekepark. Het definitieve ontwerp pasten we aan volgens de bemerkingen van de buurtbewoners.

Om de toegankelijkheid te garanderen, werd het voorontwerp ook voorgelegd aan Inter Vlaanderen. Ook hun opmerkingen namen we mee in het ontwerp, wat het  park toegankelijker gemaakt.

Een fleurige vlindertuin

“Waar de voormalige speeltuin stond, is een vlindertuin aangelegd. De padenstructuur in dit deel van het park hebben we aangepast, we herprofileerden ook de bestaande heuvels. Centraal plaatsten we twee zitbanken, deze zullen omringd zijn met rijk bloeiende planten en bloemen. We kozen speciaal voor planten en bloemen die vlinders aantrekken. Op die manier maken we de vlindertuin tot een idyllisch plekje voor iedereen die even wil ontspannen en genieten van de natuur,” vertelt Schepen Van Volcem.

Om wateroverlast te voorkomen verdiepten we de zone, zodat het water rechtstreeks naar de gracht kan vloeien.

Nieuwe parkzone met speelelementen

Het noordelijke deel van het domein is deels parkzone en deels speelplein. De parkzone zelf werd ingevuld met verschillende bomen en bloembollen. “Tussen de bomen zijn verschillende zitplekjes voorzien, zodat men ook hier even kan ontspannen of gezellig kan zitten babbelen,” klinkt het bij Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

In de ingerichte zandzone zijn verschillende speeltoestellen geïnstalleerd: een dubbele wip, draaimolen, glijbaan, zandkraan en twee piramides. Het speelplein zelf richtten we in een stervorm in, hiermee verwijzen we naar het nabij gelegen Fort van Beieren. De kleine sterren (kinderen) zullen zich hier volop kunnen uitleven.

Ook buiten de speelzone zijn drie schommels (een vogelnestschommel, een peuterschommel en een gewone schommel) opgezet. Twee van deze schommels staan op een speelheuvel van zo’n 50 cm hoog. Op vraag van de buurt installeerden we een kabelbaan tussen de bomen.

De nabij gelegen jeugdbeweging vroeg om een open grasplein te behouden van 40 m x 60 m. Hier kunnen verschillende spellen of sporten beoefend worden. Ook evenementen kunnen hier doorgaan.

Meer bomen, planten en bloembollen

“Alle bomen die reeds op het domein stonden bleven behouden. Deze bomen vormden de eigenlijke basis voor het nieuwe ontwerp. Daarnaast hebben we 44 nieuwe bomen aangeplant,” vertelt Schepen Van Volcem. Er kozen voor verschillende bomen, zwarte els, hartbladige els, wilg, kraakwilg, notelaar, populier, Japanse sierkers, Japanse sierappel, gewone vogelkers, boomhazelaar en Paulownia.

Ook vaste planten hebben we voorzien, grassen in combinatie met oranjebloem, gamander, brandkruid, schoepkruid, bieslelie, Kaukasisch vergeet-me-nietje, dropplant, kranssalie, zonnehoed. “Daarnaast plantten we een groot aantal verschillende bloembollen aan, zo geven witte krokus, witte narcis, prairielelie en sierui een kleurrijke aanblik aan het nieuwe park,” aldus Van Volcem.-

Inrichting pleintje

Het pleintje tussen de Zoete Vaartstraat, de Potagierstraat en het sportpark werd meegenomen in deze vernieuwing. Hier zijn de dolomietpaden ook door betonverharding vervangen en optimaliseerden we het tracé. Een nieuwe boom en bloembollen zorgen voor kleur op het plein.

Duur en kostprijs

De werken zijn aangevat op 7 juni 2021. Wegens problemen met het aanleggen van de wandelpaden, namen de werken meer tijd in beslag dan voorzien. In het voorjaar van 2023 zijn de laatste afwerkingen gebeurd. Aannemer Mahieu NV voerde de werkzaamheden uit. “Ik ben zeer tevreden met dit nieuwe park”, aldus Van Volcem. “Een aanwinst voor de mensen van Koolkerke en ver daarbuiten”, sluit de schepen af “Ik hoop dat deze investering in de smaak zal vallen bij jong en oud, dat dit project mensen zal samenbrengen in de natuur”.

Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend
Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend
Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend
Brugge Dossiers Koolkerke Openbare werken Ruimtelijke ordening Schepen Sint-Jozef - Koolkerke

Heraanleg groenzone, opritten en trottoir in gedeelte Koolkerkse Steenweg

De Stad Brugge laat de groenzone, de opritten en het voetpad aan beide kanten van de weg in de Koolkerkse Steenweg tussen Brugse Steenweg en August Vermeylenstraat heraanleggen. Verkinderen Aannemingen zal de werkzaamheden uitvoeren van 14 oktober tot en met 19 november.

Verkeersimpact?

Het doorgaand verkeer langs de Koolkerkse Steenweg wordt volledig afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de August Vermeylenstraat. Er zijn omleidingen voorzien via de Jules van Praetstraat, Noorweegse Kaai en R30. Het verkeer komende van de R30 kan plaatselijk omrijden via de Leon de Foerestraat naar de Noorweegse Kaai. De omleiding geldt zowel voor motorvoertuigen als voor fietsers. Bewoners kunnen enige overlast ondervinden, omdat ze tijdens de werken hun oprit niet kunnen gebruiken.

De bussen (lijn 4 en 90) rijden als volgt:

– komende van Koolkerke: Jules van Praetstraat, Louis de Potterstraat, Leon de Foerestraat, Koolkerkse Steenweg

– komende van de Koolkerkse Steenweg: Leon de Foerestraat, Louis de Potterstraat, Jules van Praetstraat, Brugse Steenweg.

Bushalte Brugge Ons Tehuis wordt niet bediend. De Lijn voorziet een tijdelijke vervanghalte in de Cornelis Everaartstraat.

Plantenkeuze

Voor de plantenkeuze stellen we voor om dit in te vullen met sneeuwbes (symphoricarpos) als rond geschoren haagblokken. Deze plant geeft een roze bloei en bessen we kunnen dit stimuleren met de correcte snoeiperiodes.

Meer weten?

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op https://www.brugge.be/openbare-werken

Sint-Jozef Sint-Jozef - Koolkerke

Weldra indoor-sporten in Sint-Jozef/Koolkerke

Het aantal sportvoorzieningen in Koolkerke/Sint-Jozef is al jaren beperkt, zeker wat betreft indoor-mogelijkheden. “We hebben daarom vandaag een eerste principiële beslissing genomen om dit te verhelpen. Het openluchtsportpark langs de Gemeneweidestraat wordt aangeduid als voorkeurslocatie om een volwaardige sporthal te bouwen. De locatie is momenteel stadsdomein, wat een verschil maakt voor de financiën én de bestemming klopt waardoor het snel realiseerbaar is”, vertelt een opgetogen schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus)

Het aantal voorzieningen in Koolkerke en Sint-jozef is, ten opzichte van andere deelgemeenten, aan de magere kant. Geen grote scholen, winkels of recreatiemogelijkheden. “Ook het aanbod aan sportmogelijkheden is aan de magere kant,” legt Brugs schepen Mercedes Van Volcem uit, “en al zeker wat indoor sportinfrastructuur betreft.” In een onderzoek naar de sportinfrastructuur in de stad werd opgemerkt dat hoewel het aanbod in Brugge meer dan behoorlijk is, Koolkerke en Sint-Jozef, helaas nog altijd als blinde vlek gelden in onze stad. “De bouw van een multifunctionele indoor sporthal kan deze vlek meteen opvullen”, aldus een tevreden schepen.

Zien sporten, doet sporten

“Hier willen we dus iets aan doen. Voldoende beweeg- en recreatiemogelijkheden zijn belangrijk om mensen te laten sporten en bewegen. Zonder sportinfrastructuur kan je immers moeilijk sporten”, reageert Van Volcem. “En dat is belangrijk voor ons allemaal. Voldoende beweging draagt niet alleen bij tot een gezonde levensstijl, maar heeft ook een belangrijk aandeel in onze mentale en sociale gezondheid.”

“Het is als stad dan ook belangrijk om te blijven investeren in voldoende én kwalitatieve sportinfrastructuur.  Met om en bij de 300 erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen zien we alvast een zeer bloeiend sportverenigingsleven in Brugge, dat ook behoefte heeft aan aangepaste en kwalitatieve sportinfrastructuur.”

Mercedes Van Volcem

Gemeneweidestraat

Stad Brugge zal nu werken maken van het bekijken van de mogelijkheden om een sporthal te bouwen langs de Gemeneweidestraat. Op het openluchtsportpark zin momenteel twee voetbalvelden voorzien van vzw amateursport evenals jeugdvoorzieningen, een minipitch, trapvelden, en een speelplein. “Het voordeel is dat de voorziene locatie momenteel reeds stadseigendom is, dat scheelt een flinke slok op de borrel voor de stadsfinanciën die we gezond wensen te houden. De bestaande ruimtelijke bestemming klopt waardoor we snel zouden kunnen beginnen met de bouw én de clustering van de verschillende activiteiten zorgt ervoor dat de parking gedeeld kan worden”, besluit Van Volcem.

Assebroek Brugse binnenstad Dudzele - Lissewege Kristus Koning Sint-Andries Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Kruis Sint-Michiels Sint-Pieters Zeebrugge

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Sint-Jozef - Koolkerke Sint-Pieters Zeebrugge

Stadsprojecten in Noorden van onze stad

Maandag was er een informatievergadering in Koolkerke in het Fort van Beieren omtrent de stadsprojecten en projecten in het Noorden van onze stad. Het Noorden van Bruggge behelst 57 procent van de oppervlakte en 22,1 procent van de inwoners.  Wonen in het Noorden van Brugge kent weinig groen maar wel nog veel open ruimte en landbouwgebied. Positief is dat de stad het Ooievaarsbos en het Duivekeetbos heeft aangekocht alsook de Sint-Pietersplas. Binnenkort gebeurt ook de aanleg van de spoorwegbedding naar groenwandelpad.

(meer…)

Sint-Jozef - Koolkerke

Nieuwe beschermingen Koolkerke

Als Schepen van Monumentenzorg ijverde ik voor een topstukkenlijst van 80 unieke panden in de stad. In 2011 werd een selectie voor Sint-Michiels gemaakt en werden volgende items voorgedragen voor voorlopige bescherming :

-Rijselstraat 98 – Kasteel Bloemenoord
-Stationssplein 5 – Stationsgebouw
-Koning Albert I-laan 8 – Psychiatrisch Instituut O.L.V.
-Tillegemstraat 83 – Kasteel van Tillegem
-Heidelbergstraat 165 – Stockveldehoeve -Jagersstraat 56 – Hoeve De Drie Linden

“Nu is deelgemeente Koolkerke aan de buurt”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Op 9 december 2011 ondertekende minister Geert Bourgeois de voorlopige bescherming van vier historische sites te Koolkerke. Het gaat om enkele unieke panden, zoals de pastorie in de Arendstraat, kasteel ten Berghe aan de Dudzeelse Steenweg en de hoeves “Klein Fort van Beieren” en “De Groote Schuure”, beiden gelegen in de Gemeneweidestraat, die voorlopig worden beschermd als monument” , aldus Van Volcem. “De omgeving van deze twee laatste hoeves wordt daarenboven voorlopig beschermd als dorpsgezicht.”

(meer…)

Brugge Dossiers Sint-Jozef - Koolkerke

Architectuurwedstrijd voor 76 betaalbare woningen in Koolkerke

Na een stedenbouwkundige studie door Fris in het landschap waarbij de inplanting van de gebouwen en woningen wordt goedgekeurd, start nu een architectuurwedstrijd georganiseerd door de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Er worden 36 huurappartementen en 4O rijwoningen gebouwd, waarvan 13 private.   Kwaliteit garanderen in het groen maakt de leefomgeving beter.  Aangenaam wonen is comfort binnenin maar de omgeving en de wijk is even belangrijk.  Schepen Van Volcem zetelt als schepen van ruimtelijke ordening in de jury.

Zie ook Brugge-woonstad.be (woonuitbreidingsgebieden – hoeve de Laere)