Sint-Pieters

RUP Sint-Pieters

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Sint-Pieters is af en klaar ter inzage. Mensen krijgen de mogelijkheid om hun bezwaren te uiten tot 20 maart. Een mix van mogelijke activiteiten  wordt voorzien.


De nieuwigheden in Sint-Pieters zijn definitief in een Ruimtelijke Structuurplan gegoten.

Er komen twee nieuwe gemengde regionale bedrijventerreinen. De ‘Spie’ is goed voor 42 hectare.  De site tussen de Blankenberge Steenweg en de Expresweg, is 80 hectare groot en kan aangesneden worden vanaf 2013. Ook de bestaande bedrijventerreinen worden herbestemd. Op  de Sint-Pieterskaai mogen de bestaande kleinhandel en kantoren behouden blijven. Er mogen echter geen nieuwe bijkomen. Op de site van het Entrepot komt de politietoren en blijft de vrachtwagenparking.

Op de site van de Sint-Pietersplas, tussen de Blankenbergse Dijk en de Blankenbergse Steenweg, komt een camping, een recreatief bos en enkele sportvelden. Verderop in de Spreeuwenstraat komen enkele voetbalveldjes.

Schepen Van Volcem maakte private bewoning mogelijk in de Sint-Pietersmolenwijk.  Ook op de terreinen van de Blauwe Reiger komt een nieuw woonproject. Op de site AZ Sint-Jan wordt een rusthuis (De Vliedberg) gebouwd.

Na het openbaar onderzoek gaan de veranderingen naar de provincieraad en de Vlaamse Regering.