Beleid Ruimtelijke Ordening

Van Volcem wil oplossing stranduitbaters

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) ondersteunt de stranduitbaters in hun oproep om dit seizoen alsnog een terras of overdekte ruimte op het strand te mogen installeren. Ze gaat de betrokken minister Muyters (N-VA) interpelleren in het parlement.

Op 3 december kregen alle stranduitbaters van Knokke Heist een aangetekend schrijven vanwege het Agentschap Inspectie RWO betreffende een expliciet verbod op het houden van een verbruiksruimte zoals een terras of overdekte zitruimte op het strand. Er werd onder andere gedreigd met stillegging, boetes van 5000 euro, verzegeling en inbeslagname.

Mercedes Van Volcem (Open VLD) vindt dit een jammerlijke zaak en zoekt mee naar oplossingen. “Het strand is om te genieten. Ruimtelijke ordening moet er zijn voor de mensen en niet omgekeerd. Dit jaar mocht onze kust een pak minder buitenlandse toeristen verwelkomen. We moeten onze kust aantrekkelijker maken. ‘Het strategisch beleidsplan voor Toerisme aan de Kust 2009-2014’ van de Vlaamse regering moet hierop inspelen. Vandaar dat ik ook een constructieve houding verwacht ten aanzien van de ondernemende handelaars.’

Het verbod rust op een interpretatie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Strand en Dijk’, goedgekeurd op 12 mei 2005 door de deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen.