Dossiers

Zeven interpellaties in gemeenteraad april

Gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft liefst zeven interpellaties ingediend voor de gemeenteraad op maandag 29 april. ‘Ik wil weten op welke locatie de nieuwe zaal van Cactus nu wordt gebouwd, waar het nieuwe beursgebouw komt en tegen wanneer dit kan gerealiseerd worden, waar het nieuwe congrescentrum wordt gepland, hoe ver het staat met het masterplan voor Oud Sint-Jan en of de parking daar aangelegd wordt, of het nieuw administratief centrum nog wordt gerealiseerd, hoe het verder moet met het kunstwerk van Toyo Ito, en wanneer de twee leegstaande kazernes een invulling krijgen’, aldus Van Volcem.

Hier volgen de interpellaties in detail:

De stad staat voor heel wat uitdagingen en hopelijk heeft ze ook vele ambities, vraag is hoe het staat met projecten die werden beloofd aan de kiezer?

Vraag 1
Cactus wenst een nieuwe zaal (de vorige locatie werd aangeduid door de vorige schepen van cultuur Roose (Sp.a) en de burgemeester) zonder enige zoektocht bij de administratie en overleg met de administratie en ondanks het verzet van mijzelf en later ook door schepen Demarest. De Magdalenazaal leek allerminst een geschikte plek.  Gelukkig ziet het nieuwe college dat nu ook in niettegenstaande ze dit ook hebben meebeslist in de vorige legislatuur. In een latere fase werd naar een andere locatie gezocht. Het Kanaaleiland of de voorkant van het station (ook niet evident gelet op de bewoning).

Open VLD is voor een evenementenhal op het Kanaaleiland, maar de cultuurschepen Roose wou dit op de site van de Magdalenazaal.  Ook de huidige site van Belgacom vond Mercedes een goede locatie voor een zaal voor Cactus. Door het eigengereid gedrag zonder inspraak van de S.pa is dit dossier jaren vertraagd ….
Vraag 2
Een beursgebouw aan de achterkant van het station is gelukkig verleden tijd, een nieuwe studie moet een locatie voor een nieuw beursgebouw aanduiden, wat zij daar de resultaten van?  Wat wil men met het beursgebouw bereiken en tegen wanneer wil men een nieuwe realiseren?

Open Vld en Sp.a willen geen beursgebouw aan de achterkant van het station.  Cd&v wil dat wel, inzonderheid schepen Laloo. Er is nog geen consensus dus dossier ligt stil. 


Vraag 3

Wat met een congrescentrum? Brugge zou een nieuw congrescentrum tot 700 personen goed kunnen gebruiken. Wat zijn de doelstellingen van het beleid? Indien dit rendabel zou zij voor privé initiatiefspelers dan had dit er al lang gestaan? Kan er beroep worden gedaan op een mooie kerk die leegstaat? Of een klooster die onderbenut wordt? Zou het Engels klooster daarvoor kunnen dienen?

De huidige burgemeester wil een privaat initiatief maar reeds jaren doet zich geen speler aan om dit te realiseren.  Geen wervende politiek.

Vraag 4
Wat met het masterplan oud-sint Jan ? Wordt de parking gebouwd? Ja of nee ?

Het dossier zit in de kast.  Voorlopig geen beweging!  Nochtans zou het oud sint Jan prachtig aangelegd kunnen worden.  Noch de schepen van groen noch de schepen van openbare werken zetten zich achter dit dossier. 

De schepen van mobiliteit (Lambrecht) zal wellicht een ondergrondse parking op de site niet zien zitten.  Alweer stilstand… 

Vraag 5
Wat met een nieuw administratief centrum voor het stadspersoneel? Komt dit er of niet? Wat leverde de studie op? Hoe groot moet het gebouw zijn en waar wenst men het gebouw te plaatsen?  Wat is het budget?

Annick Lambrecht was bevoegd voor personeel maar concentreerde zich op sport. Nooit bracht ze het dossier voor hoewel diverse locaties door de dienst ruimtelijke ordening werden naar voor geschoven. Lambrecht is kampioen in pers halen, maar daadkracht en beslissingen zijn niet aan haar besteed. 


Vraag 6 

Wat zal de stad doe met Toyo Ito? Opnieuw wachten op Godot? En zal de parking voor de schepenen, prioriteit van de heer Landuyt in zijn communicatie, verdwijnen ?

De parking blijft, dus weeral een loze populistische belofte en de restauratie is uitgesteld ….  

Vraag 7
Wat zal er gebeuren met de twee militaire kazernes? Hoever staan de RUP’s en wat is de timing voor de goedkeuring ? Zou men niet beter de kazernes overhevelen naar het stadsontwikkelingsbedrijf en woningen maken voor starters (koop, deel huur, of erfpacht met optie tot koop)

Sp.a en Cd&V bouwen sociale woningen op deze sites. Een gemiste kans. Wonen is meer dan sociaal wonen maar van een Sp.a burgemeester met een ACW – Cd&V kan je alleen maar een eenzijdig beleid verwachten die de stad zal doen afglijden naar beneden.

 

Bron: Het Nieuwsblad en eigen