Brugge

Inkomensgrenzen optrekken geen oplossing voor vele problemen in sociale huisvesting

Freya Van den Bossche (Sp.a), Vlaams minister van Wonen, trekt de inkomensgrenzen op.  “De minister hanteert de verkeerde aanpak. Wie meer verdient moet vandaag de dag meer huur betalen in de sociale huisvesting. Het loont dus niet om een job te vinden of te behouden. Je kan het de huurders niet kwalijk nemen dat ze niet staan te springen om zich te verbeteren. We moeten af van deze oude vorm van socialisme. Hierdoor ontmoedigt de minister mensen om effectief een job te zoeken en zichzelf uit de armoede te tillen. Ik pleit voor een evaluatie om te onderzoeken hoeveel nieuwe sociale huurders er na 3 jaar nog werken. Nu zijn er reeds 92 000 wachtenden voor een sociale woning. Een aantal onder hen staat jaren in de kou. Door de inkomensgrenzen op te trekken zal dit enkel maar toenemen. De minister moet voor iedereen in dezelfde moeilijke omstandigheden hetzelfde trachten te doen. Dat doet ze niet door de inkomensgrenzen nog te verhogen.” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De huisvestingsval aanpakken vergt een andere aanpak dan de inkomensgrenzen optrekken. Ik roep de minister op om te onderzoeken hoeveel sociale huurders er na 3 jaar sociale huur opnieuw of nog steeds werken? Ik denk dat dergelijke cijfers en onderzoek veel duidelijkheid kunnen brengen over de huisvestingsval. We mogen mensen absoluut niet ontmoedigen om zich te verbeteren doordat het aanlokkelijk is om niet te werken.” verduidelijkt Van Volcem.

“Het enigste wat de minister hiermee doet is dat de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) betere huurders aantrekken. SHM’s bestaan niet om inkomsten te genereren maar om de mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. De minister maakt mooie beloftes om de private huurmarkt te stimuleren.  Door het verhogen van de inkomensgrenzen ontneemt ze met overheidsgeld de huurmarkt haar cliënteel en ontmoedigt ze om te investeren in de huurmarkt. Er zijn nu al miljarden euro’s te kort om de dringende problemen binnen de sociale huisvesting aan te pakken. Men legt overduidelijk de verkeerde focus.” stelt het Vlaams Parlementslid die hierover een conceptnota schreef die voorgesteld werd in de commissie Wonen.

“Ook het argument dat ze op die manier gettovorming wil vermijden gaat niet op. Aangezien men een sociale huurwoning krijgt voor het leven zullen de bestaande sociale woonwijken in de praktijk niet plots gemixt worden.  Bovendien is er via het Grond -en Pandendecreet nu een verplichte sociale mix voor nieuwe projecten.”

“Tegen 2023 moeten er 37.000 nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Men heeft zijn eigen doelstellingen al opgeschoven en nog steeds slaagt de Vlaamse Regering er niet in om voldoende woningen te realiseren volgens haar doelstellingen. En waar zal men de drie miljard euro halen die nodig zijn om het huidig patrimonium van 142 000 woningen te renoveren? De helft van de woningen heeft ofwel geen dakisolatie, geen dubbel glas of geen hoog rendementsverwarming.”

Alleenstaanden mogen voortaan 22.883 euro verdienen, voorheen was dat 20.233 euro. Samenwonenden hebben maximaal een inkomen van 34.323 euro per jaar, of 4.000 euro meer. Voor elk kind komt er daar nog eens 1.955 euro bovenop. Door deze hogere inkomensgrenzen zullen 39.000 mensen extra recht hebben op een sociale woning, in totaal vallen er in Vlaanderen nu 250.000 mensen binnen de nieuwe criteria.