Brugge

Eerste spadesteek Julien Saelenspark

Op de eerste officiële spadesteek van het  Julien Saelenspark gaf Mercedes Van Volcem een toelichting bij het project.

Mijnheer de zaakvoerder van DCB,
Geachte genodigden,

Met dit project willen we extra dynamiek geven aan Assebroek. Deze deelgemeente – de tweede grootste van Brugge na Sint-Andries – toont qua inwonersaantal groeicijfers in 2011 ten opzichte van 2010. Op 1 januari 2011 mochten 19.341 Bruggelingen zich ook Assebroekenaar noemen. En zij mogen dat met fierheid doen, want deze deelgemeente heeft een rijke waaier aan functies op het grondgebied. Een ziekenhuis, een heemkundige kring met faam, een unieke groenruimte van 40 hectare die nog verder uitgebouwd wordt, want in de Gemene Weidebeek voeren we werken uit aan Hoeve Hangerijn. We realiseren daar een uniek sociaal project voor mensen met een handicap. Want natuurlijk is het zo dat je als stadsbestuur graag hebt dat de woonfunctie in Brugge er op vooruit gaat, maar dat je evenzeer oog moet hebben voor voldoende vrije ruimte zodat het wonen ook aangenaam en aantrekkelijk blijft.

Dat we aan wonen werken, dat is duidelijk: Assebroek telt tal van woonuitbreidingsgebieden (het meeste op het Brugse grondgebied) met woonproject De Mispelaar, binnenkort, na de verhuis van De Lijn in november, mogelijkheid voor woonprojecten op de huidige stelplaats van de bussen, het project Trudo, het project aan de TIR, de voormalige militaire schietstand en natuurlijk het Julien Saelenspark.

Even belangrijk is het feit dat we de woonfunctie onderbouwen en flankeren met initiatieven die weefselversterkend zijn en de omgevingskwaliteit bevorderen. Zo gebruiken we bij de herbestemming van de TIR niet alle grond voor bouw, maar behouden we de helft van de ruimte voor een buurtpark.  Ik noemde al de Gemene Weidebeek, als oase van groen en natuur een prima plek om met het gezin te gaan ontspannen. Het was de keuze van de Stad om daar voor natuur te gaan en we hadden daar ook een investering voor over.
Na de aankoop en inrichting van de gronden (voor zowat 330.000 euro) , investeren de Stad, Vlaanderen en Europa samen nog eens 2 miljoen euro in het restaureren van de hoeve. Ik denk, qua leefkwaliteit, ook aan het multifunctioneel complex Daverlo. Daar voorzien we, naast gemeenschapsvoorzieningen, ook plaats voor een wijkafdeling van de lokale politie, een bijkantoor voor de bevolkingsdienst, een bibliotheekfiliaal en een cafetaria. Voorts komt er een polyvalente zaal voor sport en culturele manifestaties. We investeren daar 8 miljoen euro.

En wie sport zegt, denkt natuurlijk meteen aan het Bloso domein Julien Saelens, de buren dus. In 2005 stelden Bloso en Stad Brugge een masterplan op voor de opwaardering van dat sportcomplex. Sindsdien is daar al heel wat gebeurd : een wielerbaan, skeelerbaan en verschillende basket- en volleybalvelden kwamen in de plaats van de verouderde atletiekpiste. In april 2010 huldigden we fase 1, de topgymnastiekhal met 14 verschillende turnzones, drie squashcourts en drie polyvalente ruimtes, in. De bouwkost van deze fase bedroeg 4.000.000 euro, waarvan de stad 700.000 euro voor zijn rekening nam.

In april 2011 begonnen we met de 2de fase; een nieuwe, grote sporthal met plaats voor twee basketbalvelden en drie volleybalvelden. Daarbovenop komen nog twee velden voor minivoetbal, één voor handbal, een volledig ingerichte bokszaal, een afzonderlijke vechtsportzaal, een klimmuur en een fitnessruimte. De Stad betaalt 50% van de kostprijs met een maximum van 3,75 miljoen euro.

Rode draad van mijn betoog is de bereidheid van de stad om hier in deze deelgemeente te investeren in woonkwaliteit. Nieuwe woonprojecten brengen vanzelfsprekend inspanningen voor mobiliteit met zich mee. Voorts zijn er ook ingrepen nodig die een goede waterhuishouding verzekeren. Zo zijn de NV Aquafin en de Stad Brugge opdrachtgever voor de gefaseerde werkzaamheden in de Sint-Kristoffelstraat, de Tram- en de Schoolstraat en straks ook de Sint-Kruisstraat en de August Derrestraat. Zij kaderen in de werkzaamheden binnen het project ‘afkoppeling en herwaardering van de Gemeneweidebeek’. Goede mobiliteit, nutsvoorzieningen en goede waterhuishouding zijn essentieel, maar daar houden wij het niet bij. In Assebroek moet ook het verenigingsleven kunnen bloeien, moet het gezond wonen zijn en moet men over voldoende en bijzonder kwaliteitsvolle sportinfrastructuur kunnen beschikken.

Dat alles is de voorbije jaren mogelijk gemaakt of zijn we volop aan het realiseren.

Andere belangrijke constante in dit verhaal is het feit dat wij voor elk project kiezen voor maximale communicatie en inspraak. Ik denk aan de inspraakvergaderingen voor de polyvalente ruimte Daverlo, aan de inspraakvergaderingen over het sportpark, aan het overleg met de buurtbewoners van de TIR. telkens wanneer we met plannen voor een groot project van start gaan, vragen we de mening van de buurt, betrekken we hen en houden we zoveel als mogelijk rekening met de suggesties en opmerkingen.

Want ook dat is bouwen aan een plaats waar het goed wonen is : zorgen dat men zich thuis kan voelen in de eigen buurt.

Dit mooie bouwproject dat rekening houdt met veel interessante zaken – een mooi uitzicht, speelgelegenheid, parkeergelegenheid – zal daartoe bijdragen. Ik dank allen die daar een rol in spelen. Wij hebben u met drie toegesproken, de komende tijd spreken de werkzaamheden hier voor zich, naarmate het Julien Saelens Park verrijst. Om u maar te zeggen: genoeg woorden, tijd voor daden, tijd voor de eerste spadesteek.