Brugge

Eerste spadesteek uitbreiding park(ing) ‘t Zand is een feit

De voorbereidende werken zijn reeds gestart maar door eerder uitstel wegens COVID-19 is de eerste spadesteek nog niet gezet. Stad Brugge voorziet ca. 650  bijkomende parkeerplaatsen. “Ik ben verheugd dat de uitbreiding van de parking op ’t Zand vandaag officieel van start kan gaan. Het wordt de grootste en “cleanste” parking in België”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Nieuwe parking

De bouw van deze uitbreiding zal tevens zorgen voor een waardevolle heraanleg van het Albertpark. Deze moet de relatie met de woonwijk en Kapucijnenrei versterken. De aanleg van het park gebeurt volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op ’t Zand. Zo vormen ze samen één uniform geheel. “Het park wordt op deze manier naast een wandel- en fietsverbinding, een aantrekkelijke verblijfsruimte”, vertelt de Brugse schepen. De voetprint van de parking werd tot een minimum beperkt door het ontwikkelen van een ondergrondse infrastructuur op 3 niveaus. Met een voetprint van slechts 7.150 m2 wordt een capaciteit van circa 635 parkeerplaatsen gerealiseerd. Om het park maximaal te respecteren werd een geïntegreerde contour ontworpen van slechts 32,4m breed en 163m lang. “De ruimte-inname, de vormgeving en inplanting van het parkeergebouw werden volledig afgestemd op de waardevolle, te behouden monumentale bomen die integraal gevrijwaard zullen blijven van ondergrondse structuren”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem.

Shop & Go

Volgens een Shop & Go filosofie werd het eerste uur parkeren gratis op de centrumparking. “De Shop & GO is nu tijdelijk twee uur gratis maar vanaf de 61 ste minuut betaal je vanaf de 1ste minuut tenzij je een P card hebt. De P card maakt dat je geen kaartje hoeft bij te houden. Dit heeft als voordeel dat we grote wachtrijen aan de kassa vermijden. Bovendien behoud je altijd de eerste twee uur gratis tijdens deze actie. Intussen vroegen 5000 mensen die aan”, vertelt schepen Van Volcem.

Integratie

De nieuwe parking maakt integraal deel uit van het park. Het park vloeit boven en binnen de parking. De parking genereert nieuwe stedelijke verbindingen en relaties. “We beogen een wisselwerking tussen de twee dimensies. Deze uitgangspunten leiden tot een synthese die de stedelijke functie en ruimtelijke kwaliteit van het geheel versterkt. Het project resulteert zo in een integrated infrascape of PARK-ING”, zegt schepen Van Volcem.

Eén van de belangrijkste wandelroutes tussen station en stadscentrum loopt doorheen het Koning Albert I-park. Om het wisselend karakter van deze promenade te behouden wordt de ligging van de looproute in het park slechts beperkt gewijzigd. De bestaande netwerkopbouw voor fietsers en voetgangers worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

Ter hoogte van het Eiland wordt een historische brugverbinding opnieuw geopend. De bestaande verbinding ter hoogte van Brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door de aanleg van een nieuw terras aan de Kapucijnenrei. “Dit rustpunt aan het water zal de zone versterken en helpen transformeren tot een levendige schakel tussen park en wijk”, legt schepen Van Volcem uit.

De nieuwe infrastructuur creëert een nieuwe relatie met woonwijk en stadscentrum. Als laatste houdt de parkaanleg rekening met diverse bestaande en toekomstige evenementen. Er wordt een open ruimte ingericht van ca. 5.000 m², met rondom een uitbreidingszone van ca. 17.000 m².

Fasering

Fase 1Voorlopig wandelpad langs Kapucijnerei + installatie werfzone.
( 22/06/2020 tot 10/08/2020)
Fase 2Contouren parking door middel van slibwanden.
( augustus 2020 tot januari 2021)
Fase 3Uitgraven parking en funderingsplaat.
  ( januari 2021 tot juni 2021)
Fase 4Ruwbouwwerken parking.
( juni 2021 tot februari 2022)
Fase 5Dakbedekking, installatie, afwerking en technieken parking.
( oktober 2021 tot april 2022)
Fase 6Parkaanleg.
( februari 2022 tot mei 2022)