Brugge

Eerste visie op de heraanleg van de Jan Miraelstraat

Omdat de Stad inzet op een duurzame en toekomstgerichte (binnen)stad komt er een vernieuwing van de Jan Miraelstraat. De leidraden voor het vernieuwingsplan waren: het uitbreiden van het groen, het verbreden van de voetpaden, de snelheid van het verkeer afremmen en het behouden van de parkeermogelijkehden. Een eerste voorontwerp op de heraanleg van de Jan Miraelstraat werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Rioleringswerken

De bestaande riolering zal vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Stad Brugge zet enorm in op het vernieuwen van de rioleringen. Deze investering zorgt ervoor dat het propere regenwater afgescheiden wordt van het afvalwater en in de bodem kan sijpelen. Op die manier vullen de grondwaterreserves aan én is er minder kans op overstroming bij hevige regenval.

Verkeersveiligheid

In het voorontwerp verschuift de focus van deze straat van gemotoriseerd verkeer naar een zone met meer aandacht voor zwakke weggebruikers. In het ontwerp kozen we voor voetpaden die afgescheiden zijn van de rijweg door een niveauverschil. De voetpaden kregen waar mogelijk een breedte van 1,50 meter. Naast bredere voetpaden komt er ook een kleine asverschuiving om de verkeerssnelheid te doen verminderen. Er is gekozen voor uitritconstructies ter hoogte van twee kruispunten: de Jan Miraelstraat met de Sint-Clarastraat en de Jan Miraelstraat met de Augustijnenrij. Dit zorgt voor een veilig kruispunt voor de voetgangers. Deze uitritconstructie zal in hetzelfde materiaal zijn als de voetpaden (natuurstenen tegels). Op deze manier kan de automobilist deze grens duidelijk zien.

Parkeerstrook

Aan de kant van de oneven huisnummer komt een parkeerstrook: hier kunnen in totaal 14 wagens kunnen parkeren. Ook stelt het ontwerp voor een fietsenstalling ter hoogte van woning nummer 23 te installeren.

Momenteel heeft in de Jan Miraelstraat 15 parkeerplaatsen, maar doordat we kozen voor bredere en dus ook veiligere voetpaden is er in het nieuwe ontwerp enkel plaats voor 14 parkeerplaatsen. Ook is er nu geen fietsenstalling aanwezig, terwijl veel inwoners zicht met de fiets verplaatsen. Dit willen we dus zeker veranderen.

Meer groen

Om meer groen te voorzien in de straat zullen we plantvakken installeren. Deze hebben een drieledige functie: de straat vergroenen, als buffer dienen tegen overstromingen en verkeersremmend werken (sommige plantvakken zorgen voor een asverschuiving). De beplanting in de platvakken zal bodembedekkende sierheesters worden of vaste planten met bloembollen en siergrassen. In sommige plantvakken komen kleine opgaande bomen.

Timing

Op 10 oktober werd een inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners. Zij deelden hun mening met de ontwerpers om de Jan Miraelstraat zo tot een aangename straat voor iedereen te maken. Na deze vergadering wordt het plan aangepast waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. De werkzaamheden door de nutsmaatschappijen starten in september 2023 en tegen het eind van 2023 wordt de start van de heraanleg voorzien. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de heraanleg tegen de zomer van 2024 afgewerkt te hebben.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Bekijk de PowerPoint met de plannen hier.

voorontwerp Jan Miraelstraat werken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.