Brugge

Fietsrelance: Vlaanderen ondersteunt Brugse fietser

Samen met de stad Brugge maakt Vlaanderen werk van haar ambitie om de stad fietsvriendelijker en veiliger te maken. In het kader van fietsrelance werd ondertussen de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een van de vier verschillende ingrepen langs de R30. Na het zomerreces vatten de werken aan ter hoogte van de Hoefijzerlaan.  

Dat Stad Brugge zich blijft inzetten voor het veiliger en beter maken van haar fietsinfrastructuur,  werd onlangs nog maar eens bevestigd met de aankondiging van het plan Kopenhagen. Vandaag wordt hierin opnieuw een volgende stap gezet.

Voor de ingreep aan de R30 ter hoogte van de Hoefijzerlaan werd ondertussen een omgevingsvergunning goedgekeurd, en ook de startdatum staat concreet gepland. Na het bouwverlof deze zomer zullen de werken aanvatten (8 augustus).

Wat zal er concreet gebeuren?

Voorafgaand aan de eigenlijke werken, zullen nutswerken uitgevoerd worden. Zonder vertragingen kan op 3 oktober dan gestart worden met het heraanleggen van de fietspaden aan beide kanten van de gewestweg. Bestaande verhardingen zullen worden opengebroken en vervangen door asfalt. Een veiligheidsstrook moet de nieuwe fietspaden scheiden van parkeerstroken. Daarnaast worden ook de bestaande bushaven en uitstulpende bushalte vernieuwd op de Hoefijzerlaan zodat gebruikers van het openbaar vervoer comfortabel op de bus kunnen stappen.

Het einde van de werken wordt voorzien tegen de start van de kerstvakantie.

Voor meer informatie over het fietsrelance plan, klik hier.

Meer fietscomfort en -veiligheid op 4 verschillende locaties langs R30

Er zijn dus in totaal 4 fietsrelancedossiers gepland langs de R30 in Brugge:

1) R30 – Warandebrug – Fort Lapin – fietspaden tussen Warandebrug-Koolkerkse Steenweg (kant Ringvaart): de fietspaden worden heraangelegd voor meer comfort en veiligheid. Dit dossier is onderverdeeld in meerdere zones waarbij een deel van de fietspaden verhoogd wordt aangelegd, een deel van het fietspad in betonstraatstenen wordt vervangen door asfalt, het vrijliggend fietspad in slechte staat heraangelegd wordt en een deel vrijliggend wordt aangelegd. Ter hoogte van de Warandebrug  (noordzijde) worden markeringen aangebracht op de rijweg om de fietsers aan te zetten om het fietspad naast de brug te gebruiken. De omgevingsvergunning is ingediend en goedgekeurd. Een startdatum is momenteel nog niet gekend en zal worden besproken met aannemer en politie Brugge. 

2) R30 –  Buiten Kruisvest zone tussen Kruispoort en Dampoort (kant Zuidervaartje): het huidige fietspad in slechte staat (de klinkers zijn verzakt) wordt opnieuw aangelegd in asfalt en verbreed. Tussen rijweg en fietspad komt een bredere redresseerstrook. De omgevingsvergunning is toegekend, de werken zullen vermoedelijk starten in het voorjaar van 2023. 

3) R30 – Aanpak aanliggende fietspaden tussen Gentpoort en Katelijnepoort: er wordt langs de kant van het centrum een breed enkelrichtingsfietspad en een nieuwe bushaven aangelegd. De omgevingsvergunning werd inmiddels ingediend. Startdatum ligt nog niet vast. 

4) R30 – Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat (beide kanten). Hiervoor werd de omgevingsvergunning dus goedgekeurd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.