Brugge

Forfaitaire taksen voor Brugse koetsen, huurauto’s, en bootjes worden verminderd in covid-tijd

BRUGGE – Stad Brugge keurt een extra steunmaatregel voor de koetsen, huurauto’s en bootjes goed in het college. De belastingen op die standplaatsen worden in 2021 eenmalig verminderd. “Met die fiscale steunmaatregel kunnen we de getroffen actors adem geven”, zegt schepen Van Volcem.

Jaar 2020

De wet laat ons niet toe om retroactief de taksen te herzien of kwijt te schelden noch te verminderen.  De koetsiers en bootjesmannen hadden dit jaar twee lockdowns achter de rug waarbij ze verplicht moest sluiten.

Concreet betekent dat de uitbaters voor het jaar 2020 het normale forfaitaire tarief moeten betalen en de bootjes moeten ook per ticket de toeslag blijven betalen. Deze rekening zal in 2021 vallen maar iedereen heeft tot 1 april de tijd om de belasting te betalen aan de stad.  Er kan ook voor de belasting in 2020 op 12 jaar een maandelijkse aflossing worden gevraagd. 

Jaar 2021

Voor het aanslagjaar 2021 gelden eenmalig de volgende verminderde tarieven:

  • Huurkoetsen: 1.187,50 euro per vergunde koets i.p.v. 7.175 euro/koets.
  • Huurauto’s: 583,33 euro per vergunde huurauto i.p.v. 3.500 euro/auto
  • Bootjes: 116,67 per vergunde boot i.p.v. 700 euro/boot

Het vrijgestelde bedrag heeft betrekking op vrijstelling van 6 maand in 2020 en 4 maand in 2021.  Samen dus 10/12 vrijstelling voor het jaar 2021.

Hoop vasthouden

Ter ondersteuning van de getroffen sectoren wijzigde de stad reeds een aantal belastingen. In totaal werden tien fiscale maatregelen genomen voor ondernemend Brugge.

Vooreerst werd de taks op economische ruimte in 2020 volledig vrijgesteld.  Geen enkele ondernemer moet die betalen.

De horeca uitbaters met een terras kregen ook vrijstellingen en halveringen. De terrastaks in de deelgemeenten werd in 2019 reeds gehalveerd (elke jaar). 

In 2020 werd ook de terrastaks vrijgesteld tijdens de periodes van lockdown. Bovendien werd de taks tevens gehalveerd van juni tot en met oktober. 

Van november tot 1 april is er evenmin enige terrastaks in Brugge verschuldigd.

Voor de private musea werd eveneens een vrijstelling verleend voor de eerste 24000 tickets sedert 1 mei 2020.  Deze maatregel geldt  niet voor 1 jaar, maar jaarlijks zodat de private musea 6000 euro minder belasting per musea moeten betalen wat er op neer komt dat in de toekomst 6 musea geen belasting meer moeten betalen. Dat is een belastingsvermindering van 100000 euro op jaarbasis.

Ook de retributies voor taxi’s werd gehalveerd voor 1 jaar. 

In het jaar 2020 werd een belastingsvermindering goedgekeurd van 2,4 miljoen euro, zegt schepen Van Volcem.

Voor de hotels, B en B kon weinig worden gedaan, zij betalen alleen een taks per overnachting.  Als er geen overnachting is, dan betalen ze geen taks. De taks van 2019 en 2020 die ze inden van de toerist, moeten ze doorstorten maar ze krijgen tevens de mogelijkheid om op 12 maand te spreiden.  Na overleg met de sector kozen ze voor een relance budget en inzet op wintergloed.  De investering in de sector beloopt 2,4 miljoen euro dit jaar

Die hadden een directe link met het toerisme, de kleinhandel en de bedrijven in het algemeen. “We nemen de beslissing omdat ze noodzakelijk is voor de uitbaters die toeristische rondritten maken. Zo geven we hoop en kijken we vooruit. Brugge is een prachtige stad en vanaf het terug toegelaten is vinden de toeristen zeker de weg terug”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.