Brugge

Gebrekkig beleid voor kleine en middelgrote windmolens: vandaag slechts 18 kleine en 0 middelgrote windmolens op net

Uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan minister Van den Bossche (Sp.a) blijkt dat er in gans Vlaanderen 18 kleine windmolens en geen enkele middelgrote windmolen operationeel zijn op het net. “Een kleine windmolen is maximum 15m hoog, en een middelgrote mag hoger zijn en heeft een maximum capaciteit van 300 Kw. Het afwegingskader voor kleine en middelgrote windmolens is achterhaald en bracht geen resultaten op het veld.”  aldus Van Volcem. “Het ontbreekt de Vlaamse Regering aan visionair beleid en daadkracht. Het aandeel windenergie van de bruto geproduceerde energie bedroeg eind 2011 bijna 1 procent. Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) stelt dat men elk jaar 80 MW productie wil bijplaatsen.

Van de 18 kleine windmolens staan er 3 turbines in Antwerpen (Heffen, Zwijndrecht en Brecht), 1 turbine in Limburg (Hasselt), 2 turbines in Oost-Vlaanderen (Moerzeke en Zulte), 3 turbines in Vlaams-Brabant (1 in Wolvertem en 2  in Linkebeek) en  9 turbines in West-Vlaanderen (2 in Ingooigem, 1 in Merkem, 3 in Oudenburg, 1 in Zarren, 1 in Oostende en 1 in Zeebrugge).

“Ik wil ook dat de provincies initiatieven nemen om de gemeenten te motiveren om hun houding te wijzigen ten aanzien van windmolens. Vandaag de dag worden soms charters ondertekend tussen gemeenten om geen kleine windmolens toe te laten. Als landbouwers bijvoorbeeld een kleine windmolen van 15 meter hoogte willen realiseren om hun energie-intensieve teelt te compenseren met eigen energiewinning, dan moeten de gemeenten dit vergunnen in plaats van afspraken te maken om kleine windmolens te vermijden.

aantal operationele kleine turbines 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
cumulatief 5 6 6 10 10 15 18 18

 

West-Vlaanderen meest windrijke provincie

“West-Vlaanderen is de meest windrijke provincie en moet aldus het voortouw nemen in dit domein. In 2008 heeft de provincie een nota opgemaakt ‘Ruimte voor windturbineprojecten in West-Vlaanderen’. De provincie moet dit actualiseren. Het plan is voorbijgestreefd. Oost-Vlaanderen is ons op dit moment al voor.  De provincie maakte een beleidskader voor de inplanting en voorziet ook in een actieplan om windenergie in hun provincie te stimuleren. En dat terwijl West-Vlaanderen gunstiger gelegen is om deze bron van alternatieve energie rendabel te realiseren. Begin 2013 waren 299 grootschalige windturbines actief in Vlaanderen, waarvan 73 in West-Vlaanderen.  Een duidelijk kader zorgt voor meer rechtszekerheid. Zeebrugge kan een catalysator zijn. De haven is uiterst geschikt en is nu reeds een energiehaven. West-Vlaanderen kan zo de meest groene en duurzame provincie worden.” aldus het Vlaams Parlementslid.

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) brak onlangs een lans over toekomstige mogelijkheden van groene stroom in Vlaanderen. “Men  voorziet dat het aandeel windenergie op land het komende acht jaar zal verdrievoudigen. Dit betekent dat er jaarlijks voor zo’n 80 MW aan windturbines zal moeten worden bijgeplaatst. Dit zijn er tussen de dertig en veertig per jaar in Vlaanderen!”

Daling productiekost

“Bovendien wordt door verschillende instanties ook een daling verwacht van de productiekost voor een eenheid energie uit windmolens. Afhankelijk van de locatie kost de productie van 1 kwh elektriciteit onshore zo’n 0,10 euro. Men rekent dat dit tegen 2020 zou kunnen halveren. Er zijn heel wat mensen die willen investeren. Energie is meer en meer een zware kost. Naast een loonhandicap is er ook een energiehandicap voor vele bedrijven ten opzichte van het buitenland.  Inzetten op energiebesparen is dus een must. Het is nu het moment om als provincie het voortouw te nemen.” besluit Van Volcem. “Het is logisch dat men meest windmolens plaatst in zones waar er het meest wind is.”