Brugge

Geen Brugge zonder Zwanen

brugge zwanen reien legende schepen van openbaar domein

De Brugse zwanen bleven lange tijd gespaard van de vogelgriep die sinds november 2021 onafgebroken circuleert. Toch zijn afgelopen week een aantal besmettingen vastgesteld. “We voorzien onmiddellijk verhoogd toezicht en verzorging voor onze Brugse zwanen. Samen met het Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen en het vogelopvangcentrum doen we er alles aan om de zwanen zo goed als mogelijk te beschermen en de situatie te doen stabiliseren, want er is geen Brugge zonder zwanen.”

Maatregelen

Verzorgers gaan dagelijks twee- tot driemaal langs op het terrein om de dieren visueel te checken op symptomen van de ziekte. Om verspreiding tegen te gaan, reinigen de verzorgers hun schoenen eerst grondig en ontsmetten ze deze voor ze naar een andere locatie gaan. Zieke dieren worden zo snel als mogelijk uit het water gehaald, in isolatie geplaatst en door een dierenarts, de verzorgers en het VOC opgevolgd.

Legende

Er zijn heel wat legendes die de oorsprong van de Brugse zwanen vertellen. De meest bekende is het verhaal van Keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Hij voerde met ijzeren hand gezag in Brugge. Pieter Lanchals, de schout van Brugge, was een onvoorwaardelijk medestander en vertrouweling van de aartshertog. In 1488 kwamen de Bruggelingen in opstand: ze namen Maximiliaan gevangen op de Markt en onthoofden Lanchals midden op de Markt voor zijn ogen. Zijn hoofd werd bovenop een lans geëxposeerd aan de Gentpoort, waar vandaag nog steeds een replica hangt. Volgens de legende kwam Maximilaan later terug met zijn leger en plunderde Brugge. Hij legde de Bruggelingen op dat er steeds 52 zwanen of langehalzen op de Brugse wateren moesten zwemmen. Dit ter nagedachtenis van Lanchals.

Reportage

VTM Nieuws kwam langs om een reportage te maken over de Brugse zwanen. Aan mij werd de vraag gesteld: “Wat als er uiteindelijk minder dan 52 zwanen op de Brugse wateren zwemmen?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.