Brugge 2012

EXIT: Mercedes Van Volcem over monumentenzorg in een werelderfgoedstad

  • Mercedes Van Volcem (VLD) heeft er straks (14 oktober, u weet wel) zes jaar als Schepen van Monumentenzorg en Stadsvernieuwing op zitten. Het is een opgemerkte, maar soms woelige, beleidsperiode geworden. Dit was deels te wijten aan de kritische inbreng van een aantal erfgoedbewakers die, jammer genoeg, niet altijd met open vizier streden. Het label Werelderfgoedstad in gevaar? Van Volcem sust: ‘Onze dertien ambtenaren die waken over het Brugse erfgoed zijn wereldtop’.

    EXit: Monumentenzorg is de voorbije zes jaar een levendig thema geworden (en altijd geweest) in de Brugse politiek. Helaas nogal gepolariseerd. Is er (g)een basis voor dialoog?
    Mercedes Van Volcem: ‘Het is levendig geweest omdat bepaalde mensen graag polariseren.  Brugge kende de afgelopen jaren een ongelofelijke dynamiek. Welnu, in de monumentenzorg is alles dialoog, want de hogere overheid geeft bindende adviezen als het over een monument gaat en er is een verplicht niet-bindend advies bij onroerend erfgoed en dorpsgezichten.  Mijn job is vooruitgang boeken in overleg en dat is een constant zoeken naar evenwicht tussen traditie en vernieuwing. Sommige mensen houden niet van verandering, maar Brugge is een stad in evolutie en elke generatie zorgt voor zijn gelaagdheid.’

    Het volledige interview leest u in EXit-juni