Wonen

Studentenkamers boven winkels

Schepen van Huisvesting Mercedes Van Volcem (Open VLD) legt op dinsdag 7 september aan de Brugse Gemeenteraad een uniek concept voor om “koten” boven winkels te promoten.

Ervaring heeft uitgewezen dat het stimuleren van bewoning op leegstaande verdiepingen boven winkels de stedelijke vitaliteit verhoogt. Daarom stimuleert Stad Brugge sinds 1999 met een stedelijk premie het wonen boven winkels.

Omdat studenten de ideale bewoner zijn voor het stadscentrum, niet enkel voor de specifieke mobiliteit ( fiets + openbaar vervoer) maar ook omwille van het culturele aanbod en uitgangsmogelijkheden, stapt Van Volcem naar de Gemeenteraad om 1.000 euro per gerealiseerde studentenkamer boven handelspanden vrij te maken.

Mercedes Van Volcem : ‘Brugge telt zeer weinig verkrotte en leegstaande panden en heeft hier een zeer afwijkend profiel tov andere centrumsteden. Daar zijn we trots op en ook de Bruggeling beoordeelt dit zeer positief.’

Toch willen wij nog meer inspanningen doen om de beschikbare woonruimte maximaal te benutten. De stad Brugge telt in tegenstelling tot andere centrumsteden weinig mensen tussen 18-26 jaar en daar willen we iets aan doen, zodat ze na het studeren de stad hebben leren kennen en ze zich hier ook vestigen.

Brugge krijgt heel wat opleidingen bij aan de hogescholen en telt ook steeds meer studenten zodat er nood is aan 1000 bijkomende studentenkamers.

Daarom heb ik dit unieke initiatief ontwikkeld.
Door de groeiende studentenpopulatie zal Brugge nog meer een aantrekkingspool voor jongvolwassenen worden. We willen hen dan ook een aantrekkelijk woonomgeving bieden.’

In Brugge volgen momenteel 5.500 studenten hogere studies. De komende jaren wordt een groei van minstens 20% verwacht, gelet op de bouwplannen van Howest en KHBO. Tegen 2015 zou Brugge 7000 studenten tellen.
Naast de bestaande 1.444 studentenkamers, staan er nog 400 op stapel of worden binnenkort opgeleverd.
Om kwaliteit en aanvaardbare huurprijzen te bekomen, moet het aanbod evenwel nog groeien, ook in de binnenstad.

De premie studentenkamers boven winkels is daar een prima instrument voor.