Brugge 2012

Mercedes Van Volcem laat Bruggeling in de toekomst kijken

Mercedes Van Volcem, schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting, heeft een reeks korte reportages over Brugge gemaakt. Daarin toont ze de Bruggelingen hoe hun stad er in de toekomst kan uitzien. De filmpjes zijn te bekijken via www.bruggebrugge.be. Vanaf vandaag verschijnt het eerste filmpje in een reeks van 10.

Huisvesting, groen, werk en mobiliteit zijn thema’s die de Bruggeling na aan het hart liggen. Als schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting laat Mercedes Van Volcem de bewoners zien dat Brugge vandaag een aangename stad is die, mits een volgehouden kordaat beleid en de juiste toekomstvisie, het potentieel heeft om de levenskwaliteit van haar inwoners nog te vergroten.

‘Brugge wordt nu al beschouwd als de beste stad om in te leven. Ik ben er evenwel van overtuigd dat we nog beter kunnen. Daarom wil ik de Bruggeling meenemen naar een aantal sleutellocaties – vaak zijn het pijnpunten – en tonen hoe die in de toekomst nieuwe impulsen kunnen geven aan onze stad.

’In een tiental filmpjes ontvouwt de kandidaat-burgemeester zo haar plannen voor de Kinepolis-site, de Koning Albert I-laan en de stationsomgeving, de Unesco-rotonde, het kanaaleiland en de kazerne in de Peterseliestraat. Ze schetst hoe een actief woon- en werkbeleid Brugge aantrekkelijk houdt voor jong en oud. En waarom van de Hoefijzerlaan geen groene ramblas maken? Hoe ze dat wil aanpakken, is nu te bekijken op www.bruggebrugge.be. Op deze site zullen gedurende één maand elke week enkele nieuwe filmpjes worden opgeladen die de Bruggeling in de toekomst van zijn stad laten kijken.