Brugge 2012

Open Vld zet vlot verkeer hoog op de agenda

Open Vld Brugge heeft al een aantal krijtlijnen vastgelegd betreffende hun programma inzake mobiliteit.  Een van de voorstellen zijn ondergrondse parkeerplaatsen voor fietsen (ondergrondse fietsenstallingen)! Een aantal programmapunten inzake Brugse mobiliteit. (PDF)

1. We zullen de invalswegen opwaarderen (Koning Albert-I-laan, Jan Breydellaan, Baron Ruzettelaan, Vaartdijkstraat, Damse Vaart, Blankenbergse Steenweg)

2. Open Vld Brugge zal de elektrische fiets promoten, alsook plooifiets in ‘Brugge Fietsstad’.

3. Open Vld wil ecowagens en laadpalen stimuleren.

4. De grote bussen bedreigen de leefbaarheid van de stad. Open Vld wil kleine bussen of een rups met kleine wagentjes op maat van de stad in plaats van 476 bussen per dag door de stad.

5. Open Vld wil verdwijnpalen installeren aan de Steenstraat en Geldmuntstraat.

6. We realiseren de zuidelijke ontsluiting zodat het verkeer in Assebroek wordt ontlast en het station kan worden bereikt zonder 2 bruggen over te moeten.

7. We maken in 2013 een masterplan voor de ring rond Brugge waarbij de 18 verkeerslichten op de ring aanpakken en 11 bruggen zodat vlot verkeer gerealiseerd kan worden en bovengrondse conflicten verdwijnen.

8. Open Vld wil werk maken van ondergrondse fietsenstallingen om de ‘overload’ aan fietsen op de markten en pleinen in te perken.