Brugge Brugge 2012 Wonen

90 programmapunten wonen

Voor Open Vld staat kwalitatief wonen in Brugge centraal. Kwalitatief wonen is niet enkel een kwalitatief huis maar ook een kwalitatieve omgeving. Een goede ruimtelijke ordening zorgt voor een kwalitatieve omgeving. Wonen in het groen, waar het veilig is, goede zorg, geen files, werk en leuke winkels. Wonen waar je kan sporten, school gaan, cultuur beleven, etc. 75% van de Bruggeling is eigenaar en 25% huurt. Iedereen die een huis afbetaalt of een eigendom heeft wil niet dat de prijzen dalen anders gaat hij achteruit of werkt hij voor niets. Een woonproblematiek is een inkomensproblematiek. Wie met 2 werkt kan op termijn een huisje kopen. Wie alleen is, heeft het moeilijker. Niemand wil dat prijzen dalen maar iedereen wil voor zijn zoon of dochter een betaalbare woning. Dit vergt een krachtdadig en doordacht woonbeleid.

Wonen voor Studenten

Open Vld zet studentenhuisvesting sedert 2008 op de Brugse kaart. Er werden in drie jaar 612 studentenkamers vergund.

1. Open Vld wil wonen boven winkels en studentenkamers boven winkels verder stimuleren tot 1000 euro per kamer.
2. Open Vld wil ruimte creëren voor studentenhuisvesting nabij Hogescholen (RUP Koning Albert-I-Laan) en in moeilijke panden in de binnenstad.

3. Open Vld vindt dat studenten na hun studies nog 2 jaar op kot zouden mogen. Zo blijven de jongeren ook na hun studies in onze stad. Dit is nu niet mogelijk maar wij willen dit mogelijk maken.

4. Open Vld wil werken maken van de kwaliteit van de studentenhuisvesting.  Brandveiligheid krijgt prioriteit en Open Vld wil waken over de diversiteit van de soorten kamers.  Er moet voldoende voorzien zijn in fietsenberging en gemeenschappelijke ruimte. Een conciërge is verplicht vanaf 20 kamers.

5. Er moeten koten zijn voor iedereen. Studenten met beperkingen moeten ook de kans krijgen om in hun studentenstad te verblijven. Dit betekent betaalbare en fysische haalbare infrastructuur.

6. In samenspraak met de stad kunnen de hogescholen ook hun verantwoordelijkheid nemen om in een gemeenschappelijke studieruimte te voorzien tijdens de Paas- en Kerstvakantie en tijdens de maand augustus.  Als daar vraag naar is moet de ontwikkeling van een peda tot de mogelijkheid behoren.

7. Open Vld wil ook de nodige infrastructuur mogelijk maken die studentenhuisvesting aantrekkelijk maken. Zo denken we aan studentenrestaurants, vergaderruimtes en de mogelijkheid om te sporten en fuiven voor studenten. De zaal in de Bombardier moet 12 keer per jaar beschikbaar zijn voor een studentenfuif. Nu is fuifzaal Kant met een kostprijs van 1.7 miljoen euro tweemaal verhuurd geworden …. Dit is veel geld dat niet efficiënt is gebruikt.

8. De stad moet de nodige zaken faciliteren om studenten naar hun zin te maken. We moeten voorzien in de nodige open ruimte zoals een studentenpark en plein. We moeten ook de culturele initiatieven logistiek ondersteunen opdat Brugge een bruisende studentenstad wordt. Zo denken we aan de nacht van de musea, podia voor studenten en muzikale optredens, een stadsstrand, open parken, barbequen in het park, ipad rooms, …..

Ruimte voor jonge gezinnen

Open Vld deed heel wat inspanningen om jonge gezinnen in Brugge te houden. Schepen van Volcem voorzag in woonuitbreidingsgebieden voor 600 betaalbare woningen en zette de aankoop in gang van de militaire kazernes.

De stad faciliteerde wonen aan het water en aan het station.Twee unieke omgevingsfactoren voor jonge mensen die een alternatief zijn voor het buitengebied.

Inbreidingsprojecten zoals site Structo, de Gouden Boom, Die Keure, School nieuwe Gentweg, Mouterij Huys, de Blauwe Reiger, de stelplaats Assebroek en de nationale bank zijn één voor één voorbeelden van een dynamisch en doordacht inbreidingsbeleid. Open Vld voorzag ook de inbreiding van een aantal verkavelingen zoals in de Kasteelhoevestraat, de Pierre Debbautstraat en de Invalidenstraat. De snelheid voor het afleveren van een vergunning werd gereduceerd tot gemiddeld 66 dagen. Een premie voor jonge gezinnen die in de binnenstad hun woning renoveren werd ingevoerd (9000 euro).  Door de vele herbestemmingen is er geen behoefte om tot 2022 nieuwe open ruimte aan te snijden. Een duurzaam beleid dus. Er is wel behoefte aan nieuwe woningen in het buitengebied. Open Vld maakte de aansnijding van Zeewege mogelijk zodat er 130 woningen kunnen worden gebouwd. Open Vld wil verder gaan op dit elan.

Open VLD wil niet zelf bouwen, maar wel het bouwen vlot laten verlopen voor alle  doelgroepen. Het is opmerkelijk dat gronden die in handen zijn van de overheid, WVI en sociale bouwmaatschappijen veel minder vlug worden ontwikkeld. Dit leidt tot vertraging  in aanbod & stijging van de prijzen.

In Brugge zijn de gemiddelde prijzen volgens de Vastgoedtrends lager dan in de randgemeenten Jabbeke, Oostkamp, Beernem, Damme, Zuienkerke, Zedelgem.  De prijs is dus niet de reden waarom jonge mensen uit de stad vluchten. (zie bijlage)

Alle eigenaars willen dat hun woning niet in prijs daalt en liefst stijgt. In Brugge zijn er 75 % eigenaars, dus het woonbeleid moet ook voor de eigenaars zorgen.  De grote uitdagingen liggen in het energiezuinig maken van het patrimonium en om betaalbaar wonen te creëren voor jonge gezinnen.

 1. Als we willen dat jonge gezinnen in Brugge blijven en de stad niet ontvluchten dan moeten we ruimte voor hen voorzien.
 1. Jonge gezinnen zoeken betaalbare woningen. In het buitengebied voorzien we 130 woningen in Zeewege en in het stedelijk gebied voorzien we 600 nieuwe woningen (woonuitbreidingsgebied).
 1. Open Vld wil dat de 130 woningen die gebouwd worden in Zeewege via loting verkocht worden aan jonge gezinnen onder de 35 jaar die een band hebben met Brugge.
 1. Op de weiden van Sint-Trudo komen er 146 betaalbare woningen. De helft moet verkocht worden aan jonge gezinnen.
 1. Open Vld wil het woonuitbreidingsgebied Klein Appelmoes niet aansnijden en het gebied intact laten. Assebroek is al het dichtst bevolkt.
 1. De militaire kazernes in de Peterseliestraat en op de TIR worden zones met starterswoningen die aan €250.000 euro per wooneenheid worden verloot en dienen niet voor sociale huisvesting.
 1. De premie voor jonge gezinnen tot 9000 euro voor zij die in de binnenstad een woning renoveren moet behouden blijven.
 1. Jonge architecten moeten de opdracht krijgen om (leegstaande) woningen om te toveren tot ideale eengezinswoningen voor jonge gezinnen via een architectuurwedstrijd binnen een bepaald budget. Maximum prijs voor de woningen moet tussen de 250 000 en 350 000 euro liggen. Deze woningen moeten worden verloot (confer Antwerpen).

Betaalbaar wonen

 1. Open Vld Brugge wil betaalbare woningen voorzien voor de modale tweeverdiener. Dit kan door initiatieven te ondersteunen zoals Cohousing. Ook ‘Cascolofts’ moeten kunnen waarbij mensen zelf hun woning afwerken. Er moet voorzien worden in meer appartementen en huizen op maat van deze tweeverdiener.
 1. Open Vld wil dat de stad de onroerende voorheffing de eerste vijf jaar  terugbetaalt aan jonge gezinnen die een eerste woning kopen (tot 35 jaar).
 1. Betaalbaar wonen betekent ook een aanbod van betaalbare parkeerplaatsen en het behoud van een gratis buurtparkeerkaart voor de eerste auto (buurtparkeren).
 1. Betaalbaar wonen betekent ook  betaalbare kinderopvang (in scholen aan 5 euro per dag) en betaalbare vrije tijd voor de kinderen (sportkampen, muziekschool, academie, …)
 1. Alleenstaanden met kinderen hebben het vaak moeilijk. Een woonproblematiek is vaak een inkomstenproblematiek. Open Vld wil tijdelijke huursubsidies invoeren. Dit om de allerzwaksten in onze samenleving de kansen te geven om zich te verbeteren.
 1. Alleenstaanden blijven vaak niet alleen. Alleen kleine woningen bouwen is dus te eenzijdig. Vaak zijn er ook nieuwe samengestelde gezinnen met extra veel kinderen.
 1. Open Vld wil samenhuizen of collectieve woonvormen mogelijk maken via de ruimtelijke ordening. Thans gaat men uit van de eengezinswoning, maar vandaag zijn er heel wat verschillende samenlevingsvormen.

Wonen voor medioren en senioren

Brugge kent een felle vergrijzing en zal verder vergrijzing. In 2030 zal 28 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. In het verleden heeft schepen Van Volcem specifiek aandacht besteed aan wonen voor ouderen. Het aanbod werd uitgebreid. Zo waren er initiatieven bij de Zeven Torentjes, Het Hallenhuis, Militza (Noorweegse Kaai), Vliedberg en Ten Boomgaerde en Van Zuylen.

 1. Open Vld wil dat iedereen kansen krijgt om serviceflats te bouwen en niet dat enkel het OCMW en katholiek geïnspireerde vzw’s de uitbating op zich kunnen nemen. Open Vld wil meer initiatieven zoals Militza aan de Noorweegse kaai (131 serviceflats).
 1. Open Vld wil pro-actief locaties voor woonzorgcentra en serviceflats aanduiden. We willen niet dat ouderen zich geïsoleerd voelen. Seniories moeten dicht bij diensten en openbaar vervoer gelokaliseerd worden. Wij willen ook e-health en dienstverlening stimuleren.  De zorg zal tot een blauwe economie leiden.
 1. Serviceflats, urban villa’s, woonzorgcentra’s en woonzorgzones moeten verder ontwikkeld worden om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals de vergrijzing en de bijkomende zorgbehoefte.
 1. Oude verkavelingen van de jaren ’60 en ’70 zijn potentiële gebieden voor woningrotatie, woonzorgzones met urban villa’s en koppelwoningen voor gezinnen. De woningen zijn vaak 1000m² groot en niet geïsoleerd. Als 65+ers alleen komen te staan is deze ruimte vaak te groot en moeilijk te onderhouden.
 1. Open Vld wil dat het toekomstplan voor Sint-Michiels wordt voortgezet en oplossingen worden geformuleerd voor de meest vergrijsde deelgemeente. Open Vld wil daar de eerste woonzorgzone realiseren.
 1. Open Vld wil buurtwerking stimuleren. Buurtwerking zorgt voor de goede sfeer binnen de wijk. Hiervoor moet de stad, met respect voor het privaat initiatief, de mogelijkheden van de huidige buurtwerkingen beter omkaderen.
 1. Open Vld wil de mantelzorgpremie behouden alsook de premie voor het aanpassen van de woning tot 5750 euro per woning.
 1. Open Vld wil ook een mobiel dienstencentrum voor ouderen en wil aandacht voor ruimte voor huisdieren voor ouderen.
 1. Open VLD wil tevens voorzien in een klusjesdienst voor ouderen via de sociale economie (kader ophangen, deurklink stuk, ….)

Sociale huisvesting

De Vlaamse wetgeving zegt dat Brugge tegen 2020 negen procent sociale woningen moet hebben.  Open Vld schepen Mercedes Van Volcem deed inspanningen om deze doelstelling binnen de termijn te kunnen halen. Hierbij hield ze rekening met regionale spreiding. Ze ontwierp een eigen sociaal reglement wonen met private last met bouwmaatschappijen en een actieplan sociale huisvesting voor Brugge. Er moeten 861 sociale huurwoningen gerealiseerd worden alsook 404 sociale koopwoningen. Open Vld is ervan overtuigd dat grondige oplossingen voor de problemen met de wachtlijsten in de sociale huisvesting verder gaan dan dat. Voor nieuwe contracten wil Open Vld tijdelijke huurcontracten invoeren. De behoeftigen van gisteren en vandaag zijn immers niet de behoeftigen van morgen. Dit vergt een hervorming van de regionale (Vlaamse) wetgeving.

33.  Open Vld wil dat sociale bouwmaatschappijen niet alleen concentreren op nieuwbouw maar tevens het bestaande patrimonium goed renoveren en isoleren.

34.  Sociale verhuurkantoren worden ondersteund en aangemoedigd door de stad. Ze kunnen sneller dan sociale bouwmaatschappijen betaalbare huurhuizen aanbieden door de privé als partner te beschouwen.

35. De renovatiepremies voor de sociale woningen kunnen enkel worden toegekend indien de leegstand van de sociale maatschappijen maximum vier procent bedraagt.

36.  Een tijdelijke huursubsidie wordt ingevoerd voor mensen in tijdelijke nood op voorwaarde dat ze zich ook inzetten om aan hun situatie iets te doen. De criteria worden objectief vastgelegd.

37.  De 400 huizen van het OCMW dienen tevens verhuurd te worden volgens het sociaal huurbesluit. Nu zijn de criteria veel te vaag en is er geen officiële wachtlijst.

38.  Open Vld realiseerde 600 extra sociale woningen de vorige zes jaar. Tegen 2022 moeten er 861 bijkomen. Momenteel zijn er 474 vergund. De komende tien jaar moeten er elk jaar 50 woningen bijkomen via de SVK’s.

39.  Van zodra er negen procent sociale woningen zijn, zal Brugge geen sociale mix meer verplichten.

40.  Sociale woningen moeten regionaal gespreid worden. In Sint-Pieters zijn er 28% sociale woningen. Dit is een slechte regionale spreiding. Verkoop van een deel van de woningen zou een goede zaak zijn.

41.  In projecten van sociale bouwmaatschappijen wordt ook een private last opgelegd. Dit is uniek en Vlaanderen en moet worden verdergezet.

42.  In oude verkavelingen van sociale woningen moeten we de bouwmaatschappijen aanmoedigen de woningen te verkopen aan jonge gezinnen in plaats van ze te laten leeg staan en te wachten op Vlaamse subsidies om ze te renoveren.

43.  Sociale huisvesting moet integratie bevorderen. Men moet afstappen van grootschalige nieuwbouw. Er moeten meer kleine projecten worden gestimuleerd en regionale spreiding is de maatstaf. Dit betekent een liberale kijk op sociale huisvesting.

44.  Een tijdelijke huurcheque is een beter alternatief dan de bouw van sociale woonblokken waar je levenslang blijft.

45.  Geen twee maten en twee gewichten. Zwakkeren hebben recht op dezelfde goede ruimtelijke ordening met groen en ondergrondse parkeerplaatsen.

Budget voor wonen

Open Vld heeft enorme inspanningen gedaan om het woonbeleid in Brugge een boost te geven. Zo werden premies aangepast en reglementen bijgesteld. De norm voor de renovatiepremie is nu een 40 jaar oude woning in plaats van een woning van voor 1965. Dit geldt nu ook voor studio’s en appartementen en verhuurders die verhuren aan een SVK’s maken ook aanspraak op de stedelijke premie. Het bedrag voor het woonbeleid werd uitgebreid van 1 miljoen naar 1,25 miljoen euro in 2011.  Van 1979 tot 2011 bleef het bedrag constant 1 miljoen euro zonder enige vorm van indexering.  Dankzij Open Vld is het budget voor wonen verhoogd en werd een woonbeleid op poten gezet. Er is een woonbeleidsplan met 91 actiepunten en een woonbehoefteplan. Stemmen voor Open Vld betekent dus stemmen voor daadkrachtig en doordacht Woonbeleid.

46.  Open Vld wil het jaarlijks budget voor wonen optrekken van 1,25 miljoen euro naar 5 miljoen euro.

47.  Open Vld wil 1,5 miljoen euro besteden aan de renovatiepremie en premie voor jonge gezinnen.  De resterende 3,5 miljoen euro dient onder andere voor wonen en kameren boven winkels, terugbetaling van de onroerende voorheffing voor -35 jarigen gedurende 5 jaar en een tijdelijke huursubsidie.

48.  Open Vld wil de opbrengst van de verkaveling in Zeewege en de militaire kazernes in een woonfonds brengen om onder andere in te zetten op betaalbaar wonen voor de middenklasse en om starterswoningen te realiseren.

49.  Het budget voor de stedelijke renovatiepremie moet uitgebreid worden van 1,25 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro en moet oog hebben voor energiebesparende maatregelen. De premies moeten niet persee op voorhand worden aangevraagd maar moeten ook nadien kunnen worden bekomen na voorlegging uitgaven (vb.facturen Vlaamse Overheid).

Beleid van herbestemmen verderzetten

Het beleid inzake herbestemmingen moet worden voortgezet. Leegstand is immers een sluipende sloper en moet verder worden aangepakt. De Gouden Boom, De Nationale Bank, Die Keure, de Rode Nonnen, Licht en Liefde, Kanmakerstraat kregen allemaal een herbestemming.

50.  Open Vld wil het beleid inzake herbestemmingen verder zetten

51.  De militaire kazernes krijgen een woonbestemming.

52.  De site van Catherine Press (Tempelhof) wordt nabestemd tot wonen en werken.

53.  Door de vele herbestemmingen binnen de bebouwde ruimte zullen er geen extra open ruimtes moeten worden aangesneden om de woonbehoefte op te vangen.  Open Vld wil doorgaan op die weg zodat de open ruimte en groen niet bebouwd worden.

54.  De leegstand wordt geïnventariseerd en eigenaars worden aangemoedigd om hun panden te herbestemmen

55.  De premie wonen boven winkels en de premie om leegstaande panden te herbestemmen wordt behouden

Wonen aan het water & grote terrassen

56.   Langs de Kolenkaai zal wonen aan het water mogelijk worden. Het RUP Stubbekwartier moet worden verdergezet.

57.  Langs de Steenkaai zal ook wonen aan het water mogelijk worden. Het RUP Rustenburg moet worden verdergezet.

58.  Langs de Vaartdijkstraat zal wonen aan het water mogelijk worden. Het RUP Rammant moet worden verdergezet.

59.  Langs de Houtkaai zal wonen aan het water mogelijk worden. Het RUP Kristus Koning moet worden verdergezet.

60.  Langs de Damse Vaart zal wonen aan het water mogelijk worden. Het RUP Structo werd goedgekeurd en senioren zullen straks kunnen wonen aan het water.

61.  Op lange termijn kunnen ook de pakhuizen van Genencor als site onderzocht worden

Potenties

Brugge heeft nog tal van mogelijkheden om sites te herbestemmen om zo zijn woonbeleid en andere functies in de stad te ontplooien.

62.  Open Vld wil het nabestemmen van andere kloostersites van nabij opvolgen. Meer in het bijzonder de nabestemming van het klooster aan de Boeveriestraat.

63.  Open Vld wil nog een aantal overheidsgebouwen nabestemmen. Ingevolge herlocalisatie van een aantal diensten van de Vlaamse en Regionale overheden naar het kamgebouw – Sint-Michielszijde station – komen een aantal gebouwencomplexen leeg te staan in de stad. Het merendeel van deze panden werd reeds verkocht aan particuliere investeerders. Voor een aantal is een passende herbestemming gevonden of is men projecten aan het concretiseren. Open Vld wil verder gaan op dit constructief elan.

64.  De gebouwen van het Kadaster, van het VTI, van de voorkant van het Station, van site Rust Roest (KTA, Nieuwe Gentweg) bieden mogelijkheden om waardevol in te vullen.

65.  In de deelgemeenten ziet Open Vld potentieel in de oude stelplaats van de Lijn, de oude site Himpe te Sint-Michiels en de site van transport Cools in Sint-Andries.

66.   Toekomstige Ruimtelijke Uitvoeringsplannen moeten oog hebben voor wonen en woonondersteundende functies.

Kwalitatief wonen betekent ook…

67.  Open Vld wil inzetten op duurzaam en energiezuinig bouwen. Dit betekent dat de stad regisseur is om duurzaam te ontwerpen en te verkavelen.

68.  Brugge heeft heel wat groen in de stad. Deze groene omgeving is voor Open Vld belangrijk. Stadsparken en bossen, groen in de straat en in de voortuin (vb.  30% verharding) zijn prioritair.  Open VLD stimuleert groene voortuinen en groene gevels.

69.  Open Vld wil werk maken van de uitvoering van het Open Ruimte Beleidsplan voor de binnenstad. (52ha/300ha van de binnenstad en 1920ha groen en open ruimte voor Brugge)

70.  Wie kwalitatief wil wonen, wil niet in de file staan en wil graag vlot en veilig verkeer zowel met de auto, te voet als per fiets

71.  Voldoende parkeerplaatsen en gratis bewonersparkeren.

72.  Open Vld wil een mobiliteitsplan per deelgemeente (sector).

73.  Een stad waar het leuk is om te wonen is ook een veilige stad.

74.  Open Vld wil streven naar het beste evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Brugge is een stad waar je vrij kan zijn, maar waar iedereen ook respect heeft voor de rechten van zijn medemens.

75.  Een stad is er om te wonen maar ook om in je vrije dagen iets leuk te kunnen doen. Vrije tijds – activiteiten moeten de nodige ruimte krijgen.

76.  Sportaanbod en infrastructuur is nodig voor kinderen, de jeugd, de actieve bevolking en de senior.

77.  Kwalitatief wonen betekent ook dat je niet je tent moet opslaan om je dochter of zoon in school in te schrijven.

78.  Kwalitatief wonen betekent dat er ook aanbod is van woonondersteunende functies zoals strijkateliers en kinderopvang.

79.  Open Vld is een grote pleitbezorger van werk in eigen streek. Niemand rijdt graag 1u per dag naar zijn werk. Daarom moeten we naast woningen ook zorgen voor jobs.  Dit vergt een visie geënt op groei.

80.  Kwalitatief wonen betekent ook wonen in een regio met kwalitatieve zorg. Brugge telt 3 ziekenhuizen en heel wat thuiszorg. Het betekent ook geen wachtlijsten in de zorg, kinderopvang of op scholen.

81.  Kwalitatief wonen betekent ook leven in een stad waar de overheid garant staat voor kwalitatieve dienstverlening en een klantvriendelijke bediening.

82.  Open Vld wil werk maken van een groot stadspark tussen ‘t Zand en het station, en één groot park tussen het Minnewater en het Kanaaleiland.  We willen dit realiseren in 3 fasen. Eerst komt de aanleg van een ondergrondse parking aan de Jan Breydellaan aan de beurt. Die staat al op de plannen. Daarbij wordt de Hoefijzerlaan gerenoveerd. Fase twee is de aanleg van het Koning Albert I – park met herinrichting van ‘t Zand. Fase drie vormt dan de verbinding tussen het Minnewater en het mooie Kanaaleiland.

83.  Kwalitatief wonen betekent ook nieuwe scholen en groene speelplaatsen.

84.  Open Vld wil BBQ’s in parken.

85.  Open Vld wil alle ruimte geven voor evenementen.

86.  Open Vld wil alle ruimte geven aan het conservatorium en de academie

87.  Kwalitatief wonen gaat hand in hand met jeugdtheater, ook in vakanties.

88.  Open Vld wil steeds blijven streven naar kwalitatieve architectuur in de binnenstad en de deelgemeenten.

89.  Open Vld staat voor het behoud van het onroerend en werelderfgoed.

90.  Open Vld wil architectuurwedstrijden verder aanmoedigen. Een kwalitatieve architectuur is zeer betekenisvol voor onze stad.