Brugge 2012

Samen voor een sterke Brugse Horeca

Vijf concrete voorstellen

Afval

De twee willen alvast een betere ophaling van afval afkomstig van horeca. Zoals je kan vermoeden kampt de Horeca met nogal wat afval. Hier zijn specifieke ophalingen voor gepland maar dit verloopt niet optimaal. Samenwerking tussen verschillende horecazaken en betere afspraken met het afvalverwerkingsbedrijf en de stad moeten dit oplossen.

Taxi’s

De uitbaters willen ook een samenwerking tussen stad, taxi’s en restaurants om een vast tarief mogelijk te maken. De reglementering op het gebruik van alcohol mag mensen niet tegen houden om een fijne avond te beleven op café of restaurant. Als mensen voordelig met de taxi naar hun bestemming zouden kunnen, kan dit. Wij willen ons inspannen om een samenwerking mogelijk te maken tussen de stad, de horecazaken en de taxichauffeurs. Dit kan bovendien de parkeerproblemen temperen.

Terrassen in de winter

De eigenaars van een horecazaak moeten zelf kunnen beslissen of ze hun terrassen laten staan. Het is absurd dat ze in de winter weg moeten. Het blijven staan van de terrassen heeft niets met monumentenzorg te maken. In Rome en Firenze blijven de terrassen wel staan. Mercedes Van Volcem wil dit al enige tijd maar helaas wil niet iedereen in het college een koffietje drinken op de terrassen op een warme winterdag.

Horecaparkeerkaart

De werknemers in de horeca kampen met een gebrek aan degelijk, betaalbare parking voor hun wagen. Een ‘horecaparkeerkaart’ aan een speciaal tarief in de ondergrondse parkings is ons voorstel om de parkeerproblemen te verhelpen voor de mensen die in de horeca werken.

Horecacontactpunt

Als je een horecazaak hebt moet je goed kunnen samenwerken met de stad. Je moet immers met heel wat uiteenlopende zaken rekening houden. Vergunningen, parkeerplaats, veiligheid, buurtbewoners, etc. Het zou zeer nuttig zijn mochten je als horeca-uitbater op één punt terecht kunnen voor al je vragen en bekommernissen. Een zogenaamde blauwe lijn. Nu wordt je vaak doorverwezen en zijn de diensten niet altijd bereikbaar op de momenten wanneer je ze het meest nodig hebt. Een horecacontactpunt kan dit verhelpen. Als de betrokken werknemer hierin expertise opbouwt kan hij ook een echte vertrouwenspersoon worden voor de uitbaters.