Dudzele - Lissewege

Forum Cathemgoed Dudzele op 24 juli om 10 u in de Polder

Cathemgoed is het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied is circa 30 hectaren groot. Binnen enkele jaren moet het Cathemgoed ervoor zorgen dat het dorpscentrum van Dudzele visueel afgeschermd wordt van de haven en de havenweg. Hoe dit kan, komt u te weten tijdens het eerste Cathemgoed-forum op donderdag 19 april 2012 om 19u30 in Ontmoetingscentrum De Polder in Dudzele.  Schepen voor Ruimtelijke Ordening Van Volcem zal er een aantal zaken toelichten. U krijgt ook de kans om uw mening mee te geven.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht om 10 van die 30 hectaren opnieuw in te richten. Op het andere terrein blijven de landbouwactiviteiten behouden. “Welke percelen precies worden heringericht en hoe dat zal gebeuren, is nu nog niet duidelijk. Dat willen we de komende maanden beslissen na intens overleg met de inwoners van Dudzele.”

Een 2de Cathemgoed-forum gaat door op zondagvoormiddag 24 juni 2012 in OC De Polder. Op dit forum worden de verschillende voorstellen voor de inrichting van Cathemgoed voorgesteld en besproken. Noteer nu al deze datum in uw agenda.
Meer info op www.cathemgoed.be