Brugge

Gemiddelde doorlooptijd bouwvergunning: 69 dagen in Brugge

“De gemiddelde doorlooptijd voor het afleveren van een bouwvergunning bedraagt 69 dagen voor het afgelopen jaar.” verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan de hand van cijfers van de stedenbouwkundige Dienst. Een groot verschil met enkele jaren geleden, toen een bouwvergunning regelmatig meer dan 7 maanden nodig had. Van Volcem en haar dienst zorgden voor een trendbreuk. “Ik ben zeer tevreden over de resultaten. De dienst blijft zich inspannen voor een vlotte aflevering van een bouwvergunning.”

“69 dagen is een goed resultaat. Je moet rekenen dat een openbaar onderzoek al 30 dagen in beslag neemt. Dan is er nog de beslissing in het College en de verwerking van het dossier. Het is het resultaat van jarenlange inspanningen om dossiers zo goed en snel mogelijk te beheren. We trachten het behandelingsproces systematisch in te korten.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

25 procent van de bouwvergunningen wordt zelf afgeleverd binnen de 6 weken. De cijfers weerspiegelen een gemiddelde waarde die kan beïnvloed worden door enkele dossiers met een langere doorlooptijd. Iedereen begrijpt dat dossiers met een belangrijke impact op het historisch karakter van Brugge gedetailleerder worden besproken. Dit heeft een impact op de behandelingstermijn. Ook het van kracht worden van het vrijstellingsbesluit en de meldingsplicht waardoor er minder eenvoudige (snelle) aanvragen ingediend worden beïnvloedt de cijfers.

“Het is een succes dat we de doorlooptijd in vergelijking met vroegere jaren (waar de doorlooptijd soms 7 tot 12 maanden bedroeg!!) laag blijven houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de dienst dit ook voor de toekomst zal kunnen waarmaken.” Aldus schepen Van Volcem die reeds van in het begin hamerde op een vlotte dienstverlening.

“ Iemand met bouwplannen wil meestal zo snel mogelijk beginnen en resultaat zien. Dan is het ook aangewezen dat we de mensen snel duidelijkheid kunnen geven over een vergunning. Dit is zeer belangrijk voor de particulier die een verbouwing wil doen aan zijn huis. Maar ook voor de investeerder die een nieuw gebouw plant of wil uitbreiden. Voetpaden en wegen, windmolens, chirolokalen, bouw van scholen, rusthuizen en sportlokalen worden met de meeste zorg goed voorbereid om te komen tot een kwalitatieve omgeving.”

“Ook Unizo en VOKA pleiten steeds voor het vlot afleveren van een bouwvergunning. Brugge is sedert 1 mei 2010 ontvoogd. Zodat ze zelf kan beslissen over haar bouwaanvragen zonder advies van de hogere overheid. Dit is één van de realisaties waar ik trots op ben.” aldus Van Volcem.