Brugge

Gunstig advies snelheidsremmende maatregelen Doornstraat in Zwankendamme

Brugge – Het College van Burgemeester en Schepenen geeft gunstig advies voor het invoeren van snelheidsremmende maatregelen in de Doornstraat in Zwankendamme.

Doornstraat, Zwankendamme

In 2021 ontving het stadsbestuur een melding inzake een mogelijk snelheidsprobleem in de Doornweg.

Daaropvolgend startte de Lokale politie een snelheidsprocedure om na te gaan of er inderdaad een structureel snelheidsprobleem is. Dit bleek het geval. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste nu om een bewonersbrief uit te sturen waarin enkele snelheidsremmende maatregelen voorgesteld worden, waarbij gepolst wordt of hiervoor voldoende draagvlak is.

Om het snelheidsprobleem aan te pakken worden volgende zaken voorgesteld:

  • In de bocht wordt voorgesteld om 3 punctuele middengeleiders (aanvang/eind alsook centraal) te voorzien zodat de bocht niet langer ruim en alzo aan hoge snelheid genomen kan worden.
  • In de zuidelijke zone (tussen x Lisseweegse Steenweg en x Gaarlemstraat) wordt voorgesteld om de parkeerstrook aan zijde rijwoningen af te bakenen met een witte lijn waarbij de aanvang van de parkeerzone t.h.v. kruispuntvlak Gaarlemstraat wordt afgebakend a.h.v. een plantvak.
  • In de noordelijke zone wordt voorgesteld om diverse wegversmallingen te voorzien door de (thans ondermaatse) plantvakken te vergroten, dit kan ook een suggestie van parkeerhaven wekken (zonder evenwel reeds meteen in parkeerbelijning te voorzien).

Indien positief antwoord kunnen deze maatregelen ten uitvoer worden gebracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.