Brugge

Eén van mooiste Brugse pleinen wordt heraangelegd

“We voorzien het plein en haar omgeving van een volledige heraanleg.”

Een van de mooiste pleinen in Brugge, het Sint-Annaplein krijgt een grondige heraanleg.  Door de slechte staat van zowel het wegdek als de riolering ziet Stad Brugge zich genoodzaakt tot een heraanleg van het Sint-Annaplein, Joost De Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat. Niet alleen de voetpaden rond het Sint-Annaplein zijn dringend aan vervanging toe maar ook de riolering onder het wegdek.

Tijd voor een aanpak en heraanleg dus. “De plannen zijn ontworpen en we vragen nu online de mening van de bewoners, die volgende week een bewonersbrief krijgen met de link waar ze de volledige heraanleg in detail kunnen bekijken. Bedoeling is dat de werken dan gegund worden aan een aannemer in het voorjaar van 2021 en dat ze aanvatten in  het najaar van 2021. De totale duurtijd wordt geschat op 8 maanden”, zegt schepen Van Volcem van openbaar domein (Open VLD Plus)

Sint-Annaplein

“De werken zijn ingrijpend maar het Sint-Annaplein is één van het mooiste pleintje met kerkje van onze stad. Deze plek moet dan ook de aanleg krijgen die ze verdient”, zegt schepen Van Volcem. De rijweg op het Sint-Annaplein zal in mozaïekkeien volgens waaierverband worden aangelegd. De parkeerstroken in herbruikkasseien en de voetpaden in gezaagde grijze graniet. Als laatste worden ook de dolomietpaden rond de kerk hersteld.

Rond het Sint-Annaplein komt er éénrichtingsverkeer en voor fietsers blijft het tweerichtingsverkeer.

Joost de Damhouderstraat

Schepen Van Volcem: “We pakken meteen ook de Joost de Damhouderstraat aan want ook daar is de riolering tot op het bot versleten. Er is jaren veel te weinig geïnvesteerd in de rioleringen. Het zijn geen populaire werken (doordat we tot 3 meter diep moeten graven)  maar ze zijn prioritair als we verzakkingen of gevaarlijke toestanden willen vermijden in het wegdek.

Bovendien zullen we het asfalt in de Joost de Damhouderstraat vervangen door mooie stenen (mozaïekkeien). We behouden het tweerichtingsverkeer en voorzien parkeerstroken bestaand uit herbruikkasseien langs de pare huisnummers. De voetpaden bestaan uit gezaagde grijze graniet en  worden verhoogd. Zo blijft het comfort en de veiligheid van de voetgangers gewaarborgd.”

Sint- Annakerk

De bestaande groenstructuur rond de Sint-Annakerk blijft behouden en wordt nog verder aangevuld. “Zowel het voorplein aan de kerk als de naastliggende groenzones krijgen een uitbreiding. Ook de plaatselijke fietsnietjes worden vernieuwd”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Korte Sint-Annastraat

Voor dit pittoresk mooi straatje voorziet Stad Brugge een heraanleg met herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak. “We wijzigen ook het wegprofiel. Zo kiezen we voor een gelijkgrondse heraanleg met een centrale afwateringsgoot”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Verkeersveiligheid

Om een betere verkeersveiligheid te creëren wordt het Sint-Annaplein van éénrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor fungeert het plein als één grote rotonde, met de kerk als middelpunt. Voor fietsers blijven beide rijrichtingen toegelaten. Zo blijft de Korte Sint-Annastraat verkeersluw.

Wateroverlast en propere reien

Schepen Van Volcem: “De hernieuwing van het rioleringsstelsel is prioritair om scenario’s van wateroverlast bij hevig regenweer te vermijden. Dergelijke vernieuwing heeft als voordeel dat we de waterkwaliteit van onze Brugse reien verbeteren en optimaal houden.”

Waterput

De Stad voorziet ook een regenwaterput ( volume van 60m³) om het water afkomstig van de kerk op te vangen. “Dit water zal gebruikt worden voor het bewateren van bloemen, bomen en planten in de onmiddellijke omgeving”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gevelgroen

Schepen Mercedes Van Volcem: “We besteden tijdens deze werken voldoende aandacht aan het (gevel)groen. De bestaande bomen worden beschermd en behouden. We zijn wel genoodzaakt om de haag (ligustrum ovalifolium) aan de rechterzijde van de kerk te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Dit aangezien de straat verbreed wordt. Tenslotte moedig ik alle inwoners van zowel de Korte Sint-Annastraat als de twee andere straten aan een geveltuin aan te vragen. Zo fleuren we deze straten nog meer op en geven we ze de uitstraling die ze verdienen.”  In de Langestraat is het een echt succes en zo kunnen we van Sint-Annakwartier ook een groen en leefbaar kwartier maken.

De straten zijn niet breed maar een gevelplant kan steeds als je 1m vrije doorgang hebt op het voetpad net als een pot op de stoep.

Propere reien

Schepen Van Volcem: “Door de hevige regenvallen stroomt er ook veel vuil water (toiletten) naar de reien.  Door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel maken we onze stad leefbaarder en proper en wordt het water in ons Brugse reien gezonder wat belangrijk is voor de leefbaarheid, het zwemmen en het visbestand. Een gescheiden stelsel voeren we systematisch in zodat onze Brugse binnenstad toch ook voldoet aan de Vlaamse regelgeving en aan basiscomfort. Met de werken aan de Katelijnestraat, de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam zetten we grote stappen vooruit om de reien properder te maken. De actie propere reien en gescheiden rioolstelsel zijn ook belangrijk voor klimaatadaptatie.”

De Sint-Annakerk

De kerk zelf is één van de mooiste kerken van de Brugse binnenstad, gelegen in het midden van het Sint-Annaplein. Het heeft een georiënteerde bakstenen zaalkerk op rechthoekige plattegrond met prominente westtoren. Tegen de buitenwand ter hoogte van het koor bevindt zich een beeldengroep van Calvarie.