Brugge

Hoogspanningsverbinding in gedrang door nalatigheid Vlaamse Regering

Door een beslissing van het Grondwettelijk Hof komt de hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem in het gedrang. Het Stevin-project is cruciaal in de investeringsplannen van Elia. “Elke vertraging van Stevin kost miljoenen euro’s en leidt tot onzekerheid en jobverlies in de sector.De Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor dit debacle.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem(Open Vld). “Het is onbegrijpelijk dat de regering zo lang met het dossier heeft getalmd. Doordat er nog steeds geen aanpassing van het decreet is komt men nu in de problemen. Zowel Muyters (N-VA) als Schauvlieghe (Cd&v) gaan verder met procedures waarvan men wist dat die fout zaten.  Zelfs coalitiepartner Sp.a bevestigt deze nalatigheid.”

De netwerkbeheerder Elia plant een nieuw hoogspanningsnet van 380 kilovolt tussen Zomergem en de West-Vlaamse havenstad Zeebrugge. Dat Stevin-project verzekert de stroombevoorrading in de haven van Zeebrugge en legt een link met de onderzeese kabel naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Stevin nodig om de extra windparken op zee te kunnen aansluiten op het stroomnet. De eerste drie windparken – C-Power, Belwind en Northwind – kunnen geïntegreerd worden op het huidige net. Maar als extra windparken worden gebouwd, moeten nieuwe hoogspanningslijnen worden opgetrokken om de stroom van de kust naar het binnenland te voeren. Elia wil daarom hoogspanningsposten in Zeebrugge (Stevin) en Zomergem (Horta) bouwen, en een 380.000 voltlijn tussen de twee posten aanleggen.

Ongrondwettelijk?

Op een deel van het tracé kunnen extra kabels aan bestaande hoogspanningspylonen worden gehangen, maar op andere stukken zijn nieuwe leidingen nodig. Vooral dat laatste lokte eerder al bezwaren van buurtbewoners uit. Het hele Stevin-project blijkt nu ook juridisch op losse schroeven te staan. De procedure die voor Stevin is gevolgd, werd door het Grondwettelijk Hof ongrondwettelijk verklaard. Alle vergunningen die op basis van die procedure zijn verkregen, kunnen daardoor worden aangevochten en vernietigd. ‘De projectonwikkelaars zitten met hun handen in het haar’, zegt Bart Vansevenant van Voka West-Vlaanderen. ‘Als Stevin uitblijft, kunnen de volgende offshoreparken niet worden gerealiseerd en dreigt een mega-investering van 4 miljard euro aan onze neus voorbij te gaan. Bovendien kost elke vertraging van het project miljoenen euro’s en leidt het tot onzekerheid in de sector. De kustregio dreigt daardoor heel wat jobs te verliezen. We verliezen ook technische voorsprong, net op het moment dat heel wat bedrijven in de regio in volle transitie zijn en inzetten op de offshore-industrie.’

Vlaamse Regering in gebreke

De bal ligt in het kamp van de Vlaamse Regering. ‘We hebben al meerdere malen aan de alarmbel getrokken, maar die signalen worden door de Vlaamse Regering blijkbaar niet opgepikt’, zegt Vansevenant van VOKA. Ook coalitiepartner Sp.a kijkt reikhalzend uit naar een antwoord van coalitiepartners Joke Schauvliege (Cd&v – Leefmilieu) en Philippe Muyters (N-VA – Ruimtelijke Ordening). ‘We zijn samen met de andere regeringspartijen bezig met een decretale aanpassing van de procedure,’ klinkt het bij het kabinet-Muyters. Die aanpassing werd al in 2011 aangekondigd.

Een greep uit de getroffen projecten

Het Stevin-project, de hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en Zeebrugge.

De oostelijke tangent tussen de E17 en de R41.

De tweede spoorverbinding naar de haven van Antwerpen

De uitbreiding van het bedrijventerrein in Ternat.

De parallelwegenstructuur E34.

De uitbreiding van het bedrijventerrein in Kampenhout-Sas.

De verlenging van de kusttramlijn tussen Koksijde en Veurne.

Het oostelijke op- en afrittencomplex Jabbeke.

Het masterplan voor de stationsomgeving in Tienen.

Het regionaal bedrijventerrein Oudergem-Zuid.

De secundaire wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke (N41) .

 

Bron: eigen en De Tijd