Brugge

Hoorzitting Leiselehoek

Het artikel in het Nieuwsblad vandaag is geen correcte weergave van de hoorzitting. Na de informatievergadering volgde er zelfs applaus. De bewering dat er geen timing in het vooruitzicht is, is niet correct. Tritel antwoordde letterlijk “binnen het jaar”. Dat is een duidelijke timing. Ook de bestemming van het leegstaand gebouw in het park naar studentenhuisvesting werd besproken. Er werd uitdrukkelijk toegelicht dat ook zorgwonen mogelijk is en dat de stad inzet op tekorten studentenhuisvesting en serviceflats. De programmatienorm voor wonen voor ouderen zit volledig op schema. Ik begrijp het negatieve artikel niet. Journalistiek moet toch aan correte verslaggeving doen. Er werd trouwens duidelijk gesteld dat er nu reeds 612 studentenkamers zijn vergund en er wellicht geen studentenkamers op die plaats zullen komen, reden waarom wonen voor ouderen werd opgenomen.