Brugge

Hoorzitting n.a.v. conceptnota sociale huisvesting

Naar aanleiding van de conceptnota van Mercedes Van Volcem volgen er gesprekken met de sector in de commissie Wonen in het Vlaams Parlement. Op woensdag 8 februari worden de hoorzittingen georganiseerd met verschillende actoren in het sociale huisvestingsbeleid.  Vertegenwoordigers van SUM Research, Itinera, de Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, de Huurdersbond en de sociale verhuurkantoren zullen toelichting geven bij hun visie op sociale huisvesting in Vlaanderen.

Conceptnota Sociale Huisvesting