Brugge

‘Huize Minnewater’: nieuwe invulling!

De beslissing is genomen. Huize Minnewater wordt het middelpunt voor alle vragen van de Bruggeling.  

Huize Minnewater

De reputatie als erfgoed stad alle eer aan doen én het huisvestingsdossier voor het stadspersoneel oplossen. Dat is het resultaat van deze beslissing. Ik ben hier dan ook erg blij mee! Tegen 2026 zal deze site het middelpunt zijn voor alle vragen van de Bruggeling. Het ‘Huis van de Bruggeling’ en het ‘Sociaal Huis’ zullen er al postvatten. Later zullen andere stadsdiensten zich er ook vestigen.  

Strategische keuze

De huur van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’ legde de voorbije jaren een druk op de exploitatie. Vandaar dat de keuze gemaakt wordt om niet langer te huren, maar om te investeren in een eigen eigendom. Door de herlocalisatie van diensten is het de bedoeling om, zo mogelijk, enkele strategisch gelegen panden of sites te verkopen, waardoor de gebouwenportefeuille kleiner wordt. Bovendien worden, door nu knopen door te hakken rond de toekomstvisie in de huisvesting, heel wat tussentijdse investeringen of kosten in bestaande infrastructuur vermeden.

Timing en budget

De kost wordt geraamd op 22.751.500 euro (incl. btw) voor de grondige aanpak en volledige inrichting van dit grootschalig project. Het is echter een toekomstgerichte investering. Enerzijds vervalt de huur van het Huis van de Bruggeling voor de periode 2026-2036 en anderzijds moet de optelsom van de reguliere te verwachten kosten voor het energieverbruik, de onderhoudskosten, de schoonmaakkosten en het normaal noodzakelijk investeringsonderhoud dat nodig zou zijn voor heel wat andere gebouwen ervoor zorgen dat dit een verstandige investering is waardoor de Stad ‘wint’ door structureel en duurzaam te investeren in een gericht stadseigendom en hoge recurrente kosten vermijdt bij een verschillende andere gebouwen.

Historiek en context: ‘Huize Minnewater’

Ter hoogte van het station, ingesloten tussen de R30, Oostmeers, Professor Dokter J. Sebrechtsstraat en de Begijnenvest bevindt zich de vroegere Minnewaterkliniek. De site heeft een perceeloppervlakte van ongeveer 24.000m² en een totale oppervlakte gebouw van zo’n 11.000m² (inclusief kelders en zolders).

‘Huize Minnewater’ is een neogotisch gebouw naar ontwerp van stadsarchitect Louis Delacenserie, opgericht tussen 1885 en 1892 als gasthuis voor hulpbehoevende, ongeneeslijk zieke vrouwen. De zusters der liefde bestuurden het gasthuis tot ze in de jaren 1930 de stad verlieten. De gebouwen werden vervolgens ingevuld door het Sint-Janshospitaal. In 1948 veranderde de straatnaam van Gasthuisstraat naar Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, naar een chirurg die in het hospitaal werkte.

Sinds 1979 is ‘Huize Minnewater’ niet langer een ziekenhuis, maar een woonzorgcentrum onder beheer van OCMW/Mintus. WZC Minnewater heeft op vandaag 120 kamers, waarvan vijf kortverblijfkamers. Tijdens de vorige legislatuur nam het OCMW de beleidsbeslissing om in Sint-Pieters een nieuw woonzorgcentrum op te richten. Het nieuwe complex zal zich tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk bevinden (aan de overzijde van de Sint-Pietersplas) en zal een modern onderkomen bieden voor 232 bewoners. Daarnaast is ook een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een kinderopvang voorzien. De visie is om de zorg voor senioren en jonge kinderen op één locatie samen te brengen. De werkzaamheden voor dit grootschalig project zijn gestart in het najaar van 2019. Het is de doelstelling dat het nieuwe woonzorgcentrum in het najaar van 2023 in gebruik zal zijn.

Deze herlocalisatie van het WZC impliceert dus dat een herbestemming voor deze uniek gelegen neogotische gebouwen zich opdringt.

Tot slot

De koppeling van twee beduidende dossiers is het resultaat van ons strategisch beleid. Stad Brugge en erfgoed zijn begrippen die steevast aan elkaar gelinkt zijn. Vanuit mijn schepenambt vind ik het belangrijk om ook vooruitziend te zijn en diverse mogelijkheden te gaan exploreren. Deze beslissing kadert dan ook perfect binnen deze visie. Ik ben erg opgetogen!

Begin dit jaar werd ook het ontwerp voor de heraanleg van het Minnewaterpark voorgesteld. Dit kan je hier terugvinden.

Huize Minnewater

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.