Brugge Varia Vlaams Parlement

In de voetsporen van Mercedes

Wat spoken onze streekparlementairen uit in Brussel? Wat is hun politieke meerwaarde voor West-Vlaanderen? Hoe actief zijn onze politici in de hoofdstad? Elke maand ‘brusselt’ onze reporter en loopt een dagje in de voetsporen van een parlementslid uit de regio. De eerste in deze reportagereeks is gewijd aan Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD). Koop deze week het Brugs Handels Blad om het volledige artikel te lezen.

8.20 uur: randparking Steenbrugge. Een half uurtje eerder had Mercedes Van Volcem ons ge-sms’t dat ze wat later zou zijn. Dochter Maxime heeft mondeling examen en de politica wou haar tijdig aan de schoolpoort van de Jozefienen afzetten. Later die dag zal Mercedes met een knipoog zuchten: “Kinderen opvoeden en vermageren zijn de twee meest moeilijke opgaves van een vrouw.”

Over haar keuze voor de auto en niet voor de trein richting Brussel zegt zij: “Ik woon vlakbij de brug van Steenbrugge. Het is zinloos om in de file aan te schuiven naar het station, zeker nu de Boeveriepoort dicht is. Ik ben sneller in Oostkamp op de E40. Doorgaans ben ik in anderhalf uur in het Vlaams Parlement, de ochtendfile is meestal opgelost als ik in Brussel ben. Vaak gebeurt het dat ik ’s avonds nog naar Jabbeke, Beernem of Blankenberge moet voor een vergadering. De trein is te veel tijdverlies.”

Franse les

Tijdens de autorit legt Mercedes Van Volcem uit hoe haar werkweek eruit ziet: “Op maandag ga ik niet naar Brussel. Die dag besteed ik aan mijn job van advocate. Ons kantoor die ik samen met mijn man Francis Missault run is allround, maar mijn specialisatie is ruimtelijke ordening. Omdat ik gemeenteraadslid ben, mag ik geen dossiers tegen de stad pleiten. Zo loop ik wel veel zaken mis.”

“Op dinsdagochtend is er in Brussel fractievergadering van Open VLD. Ik probeer te wegen op het beleid van mijn partij, maar dat is niet makkelijk. Soms win je, soms verlies je. Zo heb ik mij vorig jaar tevergeefs verzet tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld aan onze hogescholen en universiteiten. Ik blijf erbij dat dit de drempel tot het hoger onderwijs voor veel gezinnen verhoogt.”

“Over de middag volg ik een uurtje Franse les. Slechts drie van de 124 Vlaamse parlementsleden doen dat. Onlangs kreeg ik de vraag van RTL om deel te nemen aan een debat over de vluchtelingen. Daar acht ik mij nog niet klaar voor.”

“Elke dinsdagnamiddag vergadert de Commissie Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Integratie en Bestuurszaken, waarvan ik de voorzitter ben. We behandelen er heikele thema’s als de integratie van de OCMW’s in de gemeenten, de afschaffing van de provincies, de fusie van gemeenten, de modernisering van de overheid en de integratie van allochtonen. N-VA hamert altijd op de kennis van het Nederlands, maar als liberale politica vind ik werken hét instrument tot integratie.”

“Woensdagnamiddag is er een plenaire zitting, met actuele vragen van parlementsleden. Op donderdag is er de Commissie Wonen, waarvan ik deel uitmaak. Vrijdag wijd ik aan advocatuur, Brugse dossiers en regionale Open VLD-afdelingen.”

Gedragscode

9.45 uur. Mercedes rijdt na een probleemloze rit met enkel stapvoets verkeer in de Brusselse tunnels, de ondergrondse parking van het Vlaams Parlement binnen, waar ze een voorbehouden parkeerplaats heeft. Gezien nog altijd terreurniveau 3 geldt, moeten wij door de metaaldetector en wordt onze tas aan een nauwgezet onderzoek onderworpen door een politieman.

10-12 uur. Mercedes neemt deel aan een ‘parlementaire stage’ in de Jeroen Boschzaal op initiatief van Voka en het Vlaams Economisch Verbond, waarbij een tiental parlementsleden en evenveel Vlaamse bedrijfsleiders informeel brainstormen over ondernemen en politiek. Kunnen beide partijen iets van elkaar leren?

Twee West-Vlamingen voeren het hoge woord en nemen de meest radicale en vurige standpunten in. Steven Spillebeen alias Spillie, de eerste winnaar van Big Brother op VTM, die nu vanuit Brugge Earnieland runt en digitale klantenkaarten voor online shoppen ontwikkelt, pleit voor een heuse coup: “De besluitvorming van de overheid is veel te traag. Gooi al die overtollige procedures overboord.”

Wanneer het gebrek aan efficiëntie van de ambtenarij gehekeld werd, grijpt Mercedes in: “Ik had als schepen zes jaar de leiding over 90 ambtenaren. De meesten waren hard werkende medewerkers, die zelfs in het weekend hun werk mee naar huis namen. De karikatuur van de luie ambtenaar, zoals in de tv-serie De Collega’s strookt niet met de realiteit. Overal heb je enkele rotte appels. Maar er zijn ook mensen die omwille van ziekte, handicap of intelligentie niet beter kunnen presteren. Daarom doet de overheid ook aan sociale tewerkstelling. Op dat vlak ben ik in mijn oordeel veel milder geworden dan vroeger.”

Bruggeling Tom Van den Broele, ceo van de gelijknamige uitgeverij, hekelt het feit dat politici en media met bepaalde dossiers naar buiten komen die nog niet afgerond zijn: “Dat staat in de weg van snelle overheidsbeslissingen. Kan er geen gedragscode voor politici en pers ontwikkeld worden?” Waarna hij een les krijgt in democratische besluitvorming, het inwinnen van de nodige adviezen en het zoeken naar compromissen tussen coalitiepartners.

Vroeger leuker

12-14 uur. Lunch in het restaurant op het dakterras van het Vlaams Parlement, met adembenemend zicht op de Brusselse skyline. Er wordt in een gemoedelijke sfeer verder genetwerkt tussen politici en ondernemers. Een parlementslid wil van Spillie vernemen of hij tijdens Big Brother nu echt in bed gedoken is met Betty. Tom probeert Mercedes warm te maken voor zijn digitaal thuisloket om documenten van burgerzaken online op te vragen. Kortrijk gebruikt het al, Tom hoopt dat Mercedes Brugge en andere Vlaamse gemeenten kan overtuigen om in dat project te stappen.

Eventjes verdwijnt Mercedes’ glimlach, als parlementsvoorzitter Jan Peumans passeert en plagerig zegt dat hij de jongste tijd vuur in haar parlementaire vragen mist. “Als parlementslid was het vroeger leuker in de oppositie. Freya het vuur aan de schenen leggen. Maar ik kan mijn eigen ministers niet afschieten”, aldus de politica.

14-18 uur. Plenaire sessie van het Vlaams Parlement, met actuele vragen van parlementsleden. “Er zit geen enkel dossier bij dat aansluit bij mijn specialisaties”, zucht Mercedes. Achtereenvolgens komen de traumabehandeling van verkrachte Jezedi-vrouwen, het stijgend aantal aanvragen voor studietoelagen, de risico’s van motorrijders in het verkeer, de crisis in de varkens- en melkveehouderij en het huishoudelijk afval aan bod. De timing is zeer rigide: een vraagsteller krijgt twee minuten de tijd, de bevoegde minister evenveel voor zijn antwoord, andere politici mogen maximaal één minuut interveniëren. Een voorbeeld voor de Brugse gemeenteraad?

Mercedes verlaat even de plenaire zaal om leden van het Willemsfonds, afdeling Blankenberge, te begroeten die bezoek brengen aan het Vlaams Parlement. Langzamerhand raakt de plenaire zaal gevuld met parlementsleden voor de stemming. Wie geen geldig excuus heeft voor zijn afwezigheid, riskeert een deel van zijn parlementaire wedde te verliezen.

18 uur. Mercedes probeert Renaat Landuyt (SP.A) tevergeefs te paaien om samen een pintje te drinken. Een test om na te gaan of de Brugse burgemeester nu al dan niet meedoet met de alcoholloze maand van zijn stedelijke preventiedienst. ’t Wordt een watertje voor Renaat en een wijntje voor Ann Soete (N-VA).

20 uur. Mercedes Van Volcem is terug thuis, na een ommetje via Oostkamp waar ze eerst partijkaarten afgeeft aan de lokale VLD-afdeling.

Bekijk de krantenpagina’s hier.

Deze reportage verscheen in de Krant van West-Vlaanderen: https://kw.be/