Brugge

Instituut voor voeding bouwt slagerijschool in Brugge

Op de campus Ter Groene Poorte komt een nieuwe slagerijschool die deel uitmaakt van het masterplan ‘Campus Ter Groene Poorte”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Het nieuwe gebouw zal de bestaande verouderde slagerijschool vervangen en wordt ingeplant aan de zijde van de Groene Poortdreef”

Het gebouw beslaat een grondoppervlakte van ca. 1.900m² en wordt opgetrokken in twee bouwlagen. Naar schaal past het perfect in de bestaande gebouwengroep.

Er wordt geopteerd voor een hedendaagse, sobere vormgeving met bijzondere aandacht voor het efficiënt functioneren van het gebouw, rekening houdende met de stringente normering inzake voedselveiligheid en de daarbij horende eisen gesteld aan de praktijklokalen.

Er wordt een nieuwe parking aangelegd naast de slagerijschool, als eerste fase van een parking met maximale capaciteit zoals voorzien in het masterplan.

Aan de straatzijde wordt de bestaande groenzone verder versterkt als aansluiting op de bestaande oude muur en poort die beiden een stadslandschappelijke waarde hebben.

“Deze site, campus Ter Groene Poorte, zal een transformatie ondergaan, heropgewaardeerd worden om uiteindelijk te komen tot een mooie schoolomgeving met structuur in een groene omgeving”, vertelt Schepen Van Volcem.