Brugge

Jong Male heeft recht op extra voetbalvelden

De sportieve voetbalclub met heel wat jeugd is al jaren vragende partij voor twee voetbalvelden. Eenvoudig denk je ? Niets is minder waar. De stad wil dit ruimtelijke realiseren en schreef het zelfs als optie in haar ruimtelijk structuurplan. Een RUP is in opmaak maar nu heeft de Vlaamse Overheid het plan om dit als ankerplaats aan te duiden.  We verzetten ons omdat de ruimte er ook moet zijn voor de mensen en de sport. Hij onderhandelen met de Vlaamse overheid en hopen dat ons alternatief wordt gevolgd.