Brugge

Masterplan voor site San Siro te Sint-Michiels

Het stadsbestuur werkt een masterplan uit voor site San Siro te Sint-Michiels.  De site bestaat uit een voormalig bedrijfsterrein van de firma Himpe en is gelegen langs de Koning Albert I-laan. Het domein, dat er al jaren verlaten bij staat naast de school Immaculata, is meer dan 11.000 m²groot en nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg.

Dit stadsdeel kent ondanks zijn rijk aanbod aan stedelijke functies weinig samenhang of leesbare stedenbouwkundige structuur. Met de ontwikkeling rond het station, het nieuw rond punt ter hoogte van de Kinepolis en de opmaak van een RUP voor de omgeving Koning Albert I-laan, is dit gebied in volle evolutie. Het masterplan past volledig in de visie om de lelijke Koning Albert I-laan op te waarderen.

In het plan gebied zijn 3 duidelijk zones te herkennen :

  • De zone langs de invalsweg of frontline
  • Het binnengebied
  • De rustige woonenclave.

 

Deze zones krijgen in het masterplan een specifieke typologie toegewezen :

1)      De zone langs de invalsweg of frontline : meergezinsbebouwing met kantoor/handel of vrij-beroep-functie in de sokkel (geen winkels zodat de impact op vlak van mobiliteit beperkt blijft).

Centraal is een autovrij groen plein voorzien, enkel fietsers en voetgangers kunnen de site doorkruisen. Bestaande waardevolle architecturale elementen (beeldbepalende kleine woningen in de Veldstraat en een karakteristieke aannemersloods) en groenstructuren werden maximaal bewaard en geïntegreerd in een ruimtelijk samenhangend geheel.

2)      Binnengebied : centrale open ruimte waar rond gewoond kan worden.

De sokkel van de bebouwing langs de invalsweg of frontline dient hoogwaardige maar weinig verkeersgenererende functies te bevatten.

3)      Rustige woon-enclave : verdere aanvulling met kleinschalige bebouwing.

De zone langs de Veldstraat wordt als rustige woonenclave uitgewerkt. Bestaande karakteristieke panden worden gerenoveerd en aangevuld met hedendaagse kleinschalige woonvolumes (loftwoningen en hoevetje (bouwkundig erfgoed).

Het parkeren voor de kantoren en meergezinswoningen gebeurt ondergronds. De loftwoningen kunnen op eigen terrein parkeren en de rijwoningen parkeren in een carportvolume ter hoogte van de inrit Veldstraat.

“Gezien de ontwikkeling van de Koning Albert I-laan als kwalitatieve Boulevard en ‘Groene Kennispoort van Brugge’ kan de San Siro-site een pioniersrol spelen”, zegt Schepen Van Volcem.

“Het programma en de architectuur moeten deze hoge ambitie vertalen, rekening houdende met het diverse karakter van de omgeving en de specifieke eigenschappen van de site. De woningen, lofts en appartementen hebben naast publieke ook private tuinen. Als we jonge mensen willen aantrekken zijn loftwoningen en woningen met tuin dicht bij het station en school pluspunten,” aldus de Schepen.

Het College keurde het masterplan principieel goed. Dit betekent dat zowel de betrokken administraties als het beleid dit project ten volle steunen. Een masterplan geeft enkel de ruimtelijk e visie en krachtlijnen van het project weer. Het legt het ambitieniveau, het gewenste programma en de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast.

Straks volgt de architecturale uitwerking. Dit zal in samenspraak met de omwonenden en de betrokken administraties gebeuren. De exacte inplanting, dimensionering, matrealisatie zal dan pas worden bepaald.

“Het project is één van een reeks van strategische projecten die de Koning Albert I-laan-omgeving verder zal doen opwaarderen”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem, ” bovendien zullen wij tevens E-zuinigheid van de gebouwen en woningen stimuleren, want dit is naast de woonprijs in de toekomst een belangrijke factor. De exacte inplanting, dimensionering, materialisatie zal dan pas worden bepaald.

“Het project is één van een reeks van strategische projecten die de Koning Albert I-laan-omgeving verder zal doen opwaarderen”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem, ” bovendien zullen wij tevens E-zuinigheid van de gebouwen en woningen stimuleren, want dit is naast de woonprijs in de toekomst een belangrijke factor.