Brugge

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goedeVandaag stelt ze aan Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, een vraag omtrent Tiny houses.

Veel jonge mensen en starters blijven bij de ouders wonen (in hun kamer) maar recent doet zich toch ook een trend voor waarbij jonge mensen of gezinnen graag ook in een bijgebouw willen wonen in de groene tuin van de ouders.  Vandaag bestaat deze mogelijkheid in woongebied als een BPA of RUP of verordening dit niet verhindert.  In het landbouwgebied mag er geen extra functie gecreëerd worden in de bijgebouwen en mag er ook geen Tiny House worden bijgezet.  Je mag wel zonder vergunning een bijgebouw plaatsen maar zonder woonfunctie.

Velen zien het als iets romantisch.  Een zorgwoning mag daarentegen wel maar de omgekeerde was om de jongere in de tuin te laten wonen is vaak iets waar de wetgever, het beleid nog niet voor openstaat hoewel velen daarin creatief wensen te zijn.  Roulottes, pippowagens, moderne verplaatse caravans doen vele jonge mensen dromen van een mini-huisje in het groen.

De wetgeving laat het vandaag niet toe, tenzij je met de pop up wetgeving vier maand terplaatse blijft en dan je huisje op willen opnieuw voor 4 maanden verplaatst..

In andere landen en op instagram zie je tal van leuke Tiny houses in de stad en in het buitengebied.

Aangezien de helft van de huishoudens bestaat uit 1 persoonsgezinshuishouden en het wonen ook onder druk staat én er een grote vraag is naar deze vorm van wonen in het groen, landbouwgebied en zelfs natuur (dat laatste is heel moeilijk). Vandaag kan je afwijken van bestemming of wonen in bijgebouwen van een landbouwwoning als guesthouse (b en b) maar niet voor vaste bewoning, je kan ook wonen in bijgebouwen als je een afwijking bekomt in een pand op het bouwkundig erfgoed.

Vraag aan de minister :

  1. Is het niet aangewezen meneer de minister gelet op het gebrek aan aanbod, de hoge bouwkosten, de hoge energiekosten om Tiny Houses in de markt te zetten en de wettelijke barriéres om te vormen naar regelluwe zones voor Tiny Houses?
  2. Waarom mag je in buitengebied bij een bestaande woning in landbouwgebied geen Tiny house plaatsen met woonfunctie, maar wel tijdelijk 4 maand er verblijven in de vorm van een pop up?
  3. Zal de minister overleg plegen met minister Demir om de mogelijkheden voor Tiny Houses te verbeteren?
  4. Waarom de definitie van zorgwoning niet worden uitgebreid naar betaalbaar wonen (zonder facet zorg) en een masterplan Tiny Houses in steden en landbouwgebied uitrollen zodat vele betaalbare en duurzame woningen met lage energieprijs op de markt komen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.