Brugge

Minder vrouwen halen rijbewijs

BRUSSEL – Minder vrouwen halen hun rijbewijs, zowel theoretisch als praktisch. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem aan de Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Het percentage van het totale aantal rijexamens, zowel theoretisch als praktisch, dat door vrouwen wordt afgelegd daalde in Vlaanderen sterk. Waar vrouwen bij de theorie-examens in 2017 nog 46,3% uitmaakten, slonk hun aandeel in 2020 tot 40,5%. Bij de praktijkexamens zien we hetzelfde beeld. In 2017 was de verdeling man-vrouw 50/50. Bij de afgelegde examens van de eerste helft van dit jaar maken vrouwen nog slechts 42,4% uit. “Deze cijfers roepen wel wat vragen op. Zien vrouwen minder het nut in van een rijbewijs? Maken zij in verhouding tot mannen meer gebruik van alternatieve vervoersmodi? Of speelt er iets negatief? En zo ja, kunnen we dat aanpakken met beleid? Voer voor onderzoek”, vecht Mercedes Van Volcem aan.  

Van Volcem stelt de cijfers in vraag: “Zien vrouwen minder het nut in van een rijbewijs?”

Verstrengingen

De opleiding en de procedure voor het behalen van het rijbewijs B werd in de vorige legislatuur door de toenmalige minister van Mobiliteit Ben Weyts grondig veranderd. In een aantal opzichten is er sprake van een verstrenging. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) stelde hierover al verschillende parlementaire vragen.

“Uit het antwoord van minister Lydia Peeters kunnen we afleiden dat er in 2020 verhoudingsgewijs een pak meer mannen dan vrouwen een theorie- of praktijkrijexamen afleggen, dan in 2017. Waar mannen bij de theorie-examens in 2017 nog goed waren voor 53,7%, groeide hun aandeel in 2020 tot 59,5%. Bij de praktijkexamens tekent zich eenzelfde beeld af. In 2017 was de verdeling man-vrouw fifty-fifty. In de eerste zes maanden van dit jaar maken mannen al 57,6% van de afgelegde examens uit”, zegt Van Volcem. “Deze cijfers intrigeren me. Er zijn heel wat zaken die een rol kunnen spelen. Hebben vrouwen minder nood aan een rijbewijs? Maken zij sneller de ‘modal shift’ naar duurzame vervoersmodi? Of hebben we te maken met een ongewenste oorzaak? En indien ja, kunnen we hiermee aan de slag? Er moet dieper worden ingegaan op de reden van deze evolutie.

Onderzoek

Minister Lydia Peeters verklaarde eerder al dat er een evaluatie van de hervormingen van 2017 zal worden doorgevoerd. Op basis van die resultaten kan dan mogelijk beslist worden tot bijsturing. Ik stel voor dat er een onderzoek naar de man-vrouw verhouding bij rijexamens aan gekoppeld wordt.

Daarnaast merken we dat er in 2017 in totaal 169.856 theorie-examens werden afgelegd, terwijl dat er vorig jaar al 183.949 waren, een stijging met 8,3%. Bij de praktijkexamens zien we net het omgekeerde gebeuren. Daar gaan we van 144.727 examens in 2017 naar 109.724 examens in 2019, een daling met maar liefst 24,2%. Met andere woorden: de groeiende interesse die er is voor het behalen van de theorie wordt achteraf niet verzilverd in het afleggen van een praktijktest. “Waar liggen hier de drempels? Is het traject voor het behalen van een praktisch rijbewijs te lang? Beslissen een aantal mensen die deelnemen aan het theorie-examen achteraf dat ze toch geen rijbewijs nodig hebben? Ook dit is voer voor onderzoek”, aldus Mercedes Van Volcem.  

Rijbewijshalers zijn ouder

  Tot slot bracht het antwoord van de minister nog een interessant weetje aan het licht: de gemiddelde leeftijd van de kandidaten die een praktijkexamen voor categorie B aflegden, stijgt. Waar deze in 2017 nog 23,03 jaar bedroeg, klokken we in 2020 af op 24,72 jaar. Ook de mediaanleeftijd stijgt, van 20 in 2017 naar 21 in 2020. “Die stijgende leeftijd is een trend die al enkele jaren zichtbaar is. Standaard je rijbewijs halen op 18-jarige leeftijd is absoluut geen evidentie meer. Daarom heb ik ook al meermaals aangedrongen op betere verkeerseducatie in het secundair onderwijs. We mogen er niet meer vanuit gaan dat iedereen die 18 jaar wordt de wegcode grondig bestudeert als onderdeel van het behalen van een rijbewijs”, besluit Van Volcem.