Brugge

Noodkreet VREG aan Van den Bossche

In het Vlaams Parlement (Commissie Energie) uitte VREG-bestuurder André Pictoel scherpe kritiek aan het adres van minister voor energie Freya Van den Bossche. Volgens de topman van de energieregulator moet de  overheveling van de distributienettarieven dringend worden voorbereid, zoniet dreigen er grote problemen. Die tarieven worden in het kader van de staatshervorming in juli 2014 overgeheveld naar Vlaanderen. “Het lijkt dat de minister deze hete aardappel liever wil doorschuiven naar de volgende regering. Ze weet dat door haar groenestroombeleid de tarieven sterk zullen stijgen.” reageert Mercedes Van Volcem.

 

De distributienettarieven zijn het deel van de elektriciteitsfactuur die het transport dekken voor het transport van elektriciteit, verzorgd door de distributienetbeheerders. Die prijzen zijn momenteel bevroren door de federale regering. Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen deze bevoegdheid binnenkort in handen. Daarvoor moet het een eigen tariefmethodologie ontwikkelen, maar het Vlaams decretaal kader is daar niet op voorbereid. Bovendien is de VREG schrijnend onbemand om deze taak op zich te nemen. Voor VREG-topman Pictoel is het nu vijf voor twaalf. De Vlaamse regering moet volgens hem nog deze legislatuur in actie schieten, anders zijn de juridische problemen niet meer te overzien.

 

Wel geld voor nutteloos ‘Vlaams Energiebedrijf’, niet voor VREG

 

“Dit is een noodkreet van de VREG. Het is hallucinant dat de Vlaamse regering nog steeds geen werk gemaakt van een juridisch kader voor het bepalen van de distributietarieven, één van de voornaamste bevoegdheden die deze staatshervorming in handen krijgt.  Bovendien is de VREG onderbemand om nieuwe tarieven te ontwikkelen. Een nutteloze instelling als het Vlaams Energiebedrijf kan 40 mensen aanwerven in een jaar tijd. De VREG daarentegen kreunt onder een tekort aan personeel. Onbegrijpelijk!” aldus Van Volcem.

 

Minister schuift tikkende financiële tijdbom door naar volgende regering

 

Van Volcem vermoedt dat de laksheid van minister Van den Bossche bewust is. De distributietarieven dreigen sterk de hoogte in te gaan door de torenhoge kosten voor subsidies aan groene stroom. “Die kosten worden momenteel opgestapeld bij de distributienetbeheerders, maar moeten vroeg of laat geregeld worden via de nettarieven. De kosten lopen nu reeds op tot circa 500 miljoen euro. Dit dreigt een serieuze impact te hebben op de elektriciteitsfactuur. Minister Van den Bossche wil die hete aardappel doorschuiven naar de volgende regering. De striemende kritiek van de VREG mag actie met zich meebrengen.”