Brugge

Onbetaalbare huurprijzen gevolg van falend sociale woningbeleid

 “De huurdersbond concludeert dat de huurprijzen onbetaalbaar zijn. Dat komt mede door een falend huisvestingsbeleid, meer bepaald in de sociale huisvesting.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “76% van de Vlamingen is eigenaar van een huis. Dat betekent dat er zo’n 18% huurders en 6% sociale huurders zijn. Dat de huurmarkt zo klein is betekent ook dat er minder vermogende huurders zijn in vergelijking met andere landen. Hierdoor zijn investeringen in huurpatrimonium niet aantrekkelijk, en daalt de kwaliteit én de concurrentie op de huurmarkt. Een studie van OESO stelde vorige week nog dat we een zeer zwakke huurmarkt hebben. Het sociale woningenbeleid van minister Van den Bossche (Sp.a) faalt. Doordat mensen een sociale huurwoning levenslang toebedeeld krijgen help je niet diegene die het meest nodig hebben én ontmoedig je private investeringen voor een kwalitatieve huurmarkt.”

“Eens mensen zich verbeterd hebben, zouden ze zich moeten wenden tot de private huurmarkt. Dit maakt ruimte vrij voor anderen die het meer nodig hebben én het stimuleert mensen om kwalitatieve private huurwoningen te realiseren. Als we kijken naar de woningprijs per m² in de Eurozone, scoort België goed. De prijs is redelijk laag. Er is dus nog ruimte. Minister Van den Bossche (Sp.a) hanteert de verkeerde aanpak. Wie meer verdient moet meer huur betalen in de sociale huisvesting. Het loont dus niet om een job te vinden of te behouden. Er is met andere woorden een huisvestingsval. Je kan het de huurders niet kwalijk nemen dat ze niet staan te springen om zich te verbeteren. We moeten af van deze oude vorm van socialisme.”

“Ik pleit voor een evaluatie om te onderzoeken hoeveel nieuwe sociale huurders er na 3 jaar nog werken. Nu zijn er reeds 92 000 wachtenden voor een sociale woning. Een aantal onder hen staat jaren in de kou. Doordat de minister de inkomensgrenzen optrekt zal dit enkel maar toenemen.” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De huisvestingsval aanpakken vergt een andere aanpak dan de inkomensgrenzen optrekken. Ik roep de minister op om te onderzoeken hoeveel sociale huurders er na 3 jaar sociale huur opnieuw of nog steeds werken? Ik denk dat dergelijke cijfers en onderzoek veel duidelijkheid kunnen brengen over de huisvestingsval. We mogen mensen absoluut niet ontmoedigen om zich te verbeteren doordat het aanlokkelijk is om niet te werken.” verduidelijkt Van Volcem.

“Het enigste wat de minister hiermee doet is dat de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) betere huurders aantrekken. SHM’s bestaan niet om inkomsten te genereren maar om de mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. De minister maakt mooie beloftes om de private huurmarkt te stimuleren. Door het verhogen van de inkomensgrenzen ontneemt ze met overheidsgeld de huurmarkt haar cliënteel en ontmoedigt ze om te investeren in de huurmarkt. Er zijn nu al miljarden euro’s te kort om de dringende problemen binnen de sociale huisvesting aan te pakken. Men legt overduidelijk de verkeerde focus.” stelt het Vlaams Parlementslid die hierover een conceptnota schreef die voorgesteld werd in de commissie Wonen.