Brugge

Ontharding- en vergroeningswerken in Sint-Gillis en Centrum Brugge

BRUGGE – We doen er alles aan om de Brugse binnenstad steeds groener en minder grijs te maken. Groen vervangt harde materialen. Ieder jaar pakken we enkele straten en pleinen in Brugge aan. Nu nemen we de gehele Calvariebergstraat, het pleintje aan de Calvariebergstraat, het pleintje aan ‘s Gravenhof, stukken in de Ganzenstraat, de Diamantslijpersstraat en het Oosterlingenplein aan. De investering in deze onthardingen en vergroeningen bedraagt 258.118,41 euro (incl. btw).

We maken Brugge een duurzamere, leefbaardere en toekomstgerichte stad door in te zetten op extra natuur, water en groene dooradering. We onderstrepen de duurzame en toekomstgerichte visie die we voor onze stad hebben via nieuwe onthardingen ieder jaar.

Calvariebergstraat

In de Calvariebergstraat staan reeds heel wat mooie bomen. We maken de straat nog groener door het verwijderen van de kasseien rond de bomen, zodat er meer infiltratie mogelijk is. Ook het pleintje leggen we her aan met zes nieuwe bomen. De straat bestaat momenteel vooral uit functionele verhardingen en fietstrommels. We willen het pleintje wat meer leven inblazen. Zo zal er een petanqueveld komen tegen de parkmuur met drie zitanken. Zes sierbomen planten we aan en ook het centrale groenplein beplanten we verder met vaste planten en siergrassen.

Aan Café De Bronne zal de verharding uitgebreid worden, zodat de brasserie een uitgebreid terras kan zetten. Na jaren leegstand kan deze brasserie zo opnieuw voor ontmoetingen zorgen. Hiervoor worden twee bomen geveld, maar deze worden gecompenseerd. Langs de zijdes van het terras wordt groen voorzien.

Aan de kruispunten met de Walweinstraat en de Komvest zullen de hoeken onthard worden en met planten ingevuld. De boomroosters in de parkeerstroken maken, zonder verlies aan parkeerplaatsen, ruimte voor open plantvakken met bodembedekkende planten. Tussen de Sint-Claradreef en de Walweinstraat maken de boomroosters ook plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten in de parkeerplaatsen. Dit wederom zonder verlies aan parkeerplaatsen. Het pleintje bij de woningen met huisnummers 21 tot 23 zal gedeeltelijk onthard worden en er komen sierheesters.

Op de hoek van de Sint-Clarastraat, de Calvariebergstraat en de Sint-Claradreef is een pleintje. Dit zullen we ook ontharden en hier komt een leuke zitzone met groene omkadering. Aan de overkant komen ook twee grote groenzones met hoogstammige bomen.

In de Sint-Claradreef breiden we tot slot bestaande plantvakken in de voetpadzone uit van aan de hoek van de Sint-Claradreef tot huisnummer 93. Een nieuw plantvak met sierboom komt in de James Waelestraat. Op de hoek tussen de Julius Maurits Sabbestraat en de Calvariebergstraat is er ook een straattuintje met meter- en peterschap. We ontharden hier in totaal 526 m².

‘s Gravenhof

In de huidige situatie is er een groenzone bestaand uit eentonig heestermassief. Hier staan twee kleine bomen in. Plaats om te vertoeven is er niet, daarom verwijderen we de huidige beplanting en vervangen we deze door gazon, vaste planten en heesters. Door deze aanpassing creëren we ruimte voor een picknickbank.

Ganzenstraat

We ontharden in de Ganzenstraat 13,6 m². Ter hoogte van twee voetpaduitstulpingen ontharden we en planten we plantenborders aan.

Diamantslijpersstraat (Pandreitje)

Op dit moment staat er een zitbank op een volledig verharde ondergrond. Dat moet beter. In het ontwerp voorzien we twee grote plantvakken met vaste planten. De zitbank en fietsenstalling dichtbij krijgen een nieuwe plaats in de directe omgeving. Hier ontharden we in totaal 85m².

Oosterlingenplein

Dit is een verhard stadsplein met vijf parkeerplaatsen en twee prachtige lindes, die in boomroosters staan. Voor de rest is er geen groen op het plein. We zullen 52 m² ontharden. De bomen zullen een groter plantvak krijgen, wat beter is voor de bomen zelf, want zo krijgen ze meer ruimte om uit te groeien. Verder vullen we de groene zone aan met heesters en planten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.