Brugge

Open Brief aan de Bruggeling

Beste Bruggeling,

Er is tijdens de verkiezingscampagne al veel gezegd en geschreven over wonen in Brugge. Je hoort en ziet slogans à la ‘Brugge is de beste stad om te wonen’. Je leest dat Brugge de derde mooiste werelderfgoedstad is. Eerlijk gezegd: onze stad hééft een uitstekend imago. Als schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen heb ik daar de voorbije jaren daadkrachtig aan meegewerkt. Als zes jaar voer ik een doordacht woonbeleid voor de 75 procent eigenaars van onze stad, de 18 procent huurders en de 7 procent sociale huurders. Mijn beleid kenmerkte zich vooral door herbestemmingen van leegstaande panden maar ik vond ook dat studentenhuisvesting en wonen aan het water extra aandacht verdienden. Er staan 900 betaalbare woningen op stapel en er zijn 474 sociale woningen bijgekomen. Daar laat ik het niet bij.

De binnenstad telt vandaag slechts 16 procent jonge gezinnen. Betekent dit dat Brugge te duur is? Als je de prijzen vergelijkt met de omliggende steden en gemeenten valt dat goed mee. Toch moeten we ervoor zorgen dat iedereen hier kan (blijven) wonen. Als burgemeester zal ik dan ook sterk inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve woonomgeving voor alle Bruggelingen. Daarom pleit ik voor betaalbare buitenschoolse kinderopvang in alle scholen over de netten heen. Voor meer groene ruimten en voor een parkeerplan op maat van jonge gezinnen. Ik wil tevens de onroerende voorheffing terugbetalen aan die jonge starters gedurende de eerste vijf jaar. Een renovatiepremie tot 9000 euro voor jonge gezinnen die in de binnenstad wonen, heb ik al ingevoerd en op deze vernieuwende manier wil ik straks voortdoen. Zo heb ik 90 voorstellen klaar waarin het accent ligt op de sociaal zwakkeren, jonge gezinnen en ouderen. Het uiteindelijke doel is onze stad, mijn passie, een evenwicht te creëren tussen leefbaarheid en levendigheid, tussen toeristen en bewoners, tussen traditie en vernieuwing. Dat doe ik met de steun van zeer goede en intelligente mensen én met uw stem. Laat me u overtuigen van mijn visie en voornemen. Ga naar www.bruggebrugge.be en ontdek in 12 filmpjes hoe uw Brugge er kan uitzien als u me op 1 zet.

Mercedes Van Volcem
Uw kandidaat-burgemeester