Brugge Brugge 2012

Open Vld Brugge staat achter de Horeca

Federatie Horeca Brugge schuift voorstellen naar voren voor een beter Horecabeleid te Brugge. “Open Vld Brugge deed enkele maanden geleden gelijkaardige voorstellen en wil de voorstellen van Horeca Brugge ondersteunen.” reageert lijsttrekker Van Volcem. 

Horeca Brugge wil schepen van Horeca introduceren

Horeca Brugge heeft 25 aanbevelingen gebundeld voor het nieuwe stadsbestuur. Daarin pleit de vereniging voor een horecaschepen.
Horeca Brugge vatte haar aanbevelingen samen in een memorandum, zodat het toekomstige stadsbestuur van Brugge de eisen van de horecasector kent. Het document werd overhandigd aan de politieke kandidaten die actief zijn of waren in de Brugse horeca. Helemaal bovenaan de lijst vraagt de horeca-vereniging om een globaal plan. ‘Brugge heeft nood aan een globaal horecabeleidsplan, dat samen met de lokale beroepsvereniging van de horecaondernemers zou moeten opgesteld worden’, zegt Chris Janssens, voorzitter van Horeca Brugge. ‘Zo’n plan zou de werking van de horeca in Brugge op een hoger niveau kunnen tillen.’ De vereniging pleit ook voor eenschepen die volledig bevoegd is voor horeca om het plan uit te voeren. ‘De schepen van Lokale Economie zou dan volledig bevoegd zijn voor horeca en instaan voor de promotie van de sector, het oplossen van problemen en het bevorderen van een nieuwe horecacultuur. De horecacoach kan de schepen bijstaan.’

Horeca Brugge vraagt ook meer inspanningen om levendigheid en leefbaarheid beter te doen samengaan en pleit voor een verdere opwaardering van badstad Zeebrugge. Ze vragen ook dat het terrasbeleid herbekeken wordt.

Bron: Het nieuwsblad

Horeca Brugge wil eigen schepen

Horeca Brugge heeft, met de verkiezingen in aantocht, haar aanbevelingen voor de komende zes jaar gebundeld. “We pleiten voor één schepen die bevoegd is voor horeca. Deschepen voor Lokale Economie kan dan fungeren als horecaschepen”, stelt voorzitter Chris Janssens. “De horecacoach moet een ruimere bevoegdheid krijgen en het beleid van de horecaschepen kunnen toepassen. Er is ook nood aan een horecabeleidsplan. Verder is een ‘evenementenhall’ nabij het station en het centrum wenselijk. Zo’n ‘hall’ lokt jongeren naar Brugge.” Ook aan starters wordt gedacht. “We willen samen met de stad starters wegwijs maken in de horecawereld. Daarnaast wensen we dat de stad een toelage uittrekt voor ondernemers die een nieuwe zaak opstarten of een bestaand etablissement overnemen.” Het terrassenbeleid wordt onder de loep genomen. “Via een studie zullen we bekijken of uitbaters wensen dat hun terras een heel jaar kan blijven staan.” Horeca Brugge wil ook het binnenlands toerisme naar Zeebrugge nieuwe impulsen geven. “Zeebrugge moet terug de badstad van de Bruggelingen worden. Om het uitgaansleven aan te moedigen, is een goed georganiseerd openbaar vervoer naar en vanuit Zeebrugge nodig”, aldus Chris Janssens.

Bron: Het Laatste Nieuws