Brugge

Programmatienorm voor serviceflats en woonzorgcentra

Elk jaar worden een aantal vergunningen verleend conform de bevolkingsprognoses. Het aantal serviceflats is uitgebreid van 333 naar 666 eenheden. Het aantal plaatsen in woonzorgcentra stijgt van 1089 naar 1839. We zitten goed op schema. Voor 2012 zijn er 174 bedden die zullen vergund worden.