Brugge

Renovatie uitwateringskokers Afleidingskanaal en Leopoldkanaal

De renovatiewerken van de uitwateringskokers in het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal zijn al sinds 2008 in uitvoering. Uitwateringskokers zijn ondergrondse betonnen buizen die worden gebruikt om water uit kanalen en rivieren af te voeren naar zee of andere waterwegen. Ze zorgen voor een gecontroleerde afvoer van water en voorkomen overstromingen. Vaak bevinden deze kokers zich onder de waterlijn en zijn ze niet zichtbaar voor het blote oog.

De renovatie vindt zowel boven als onder de waterlijn plaats. Hierdoor zal men geen hinder veroorzaken voor het scheepverkeer of wegverkeer, omdat de werken volledig ondergronds worden uitgevoerd. Op dit moment zijn de betonherstellingen voor 5% en de anticorrosiewerken voor 95% uitgevoerd.

Het is de verwachting dat de renovatiewerken volledig worden afgerond na 2030, rekening houdend met eenzelfde jaarlijks beschikbaar budget van 1,3 miljoen euro.

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.